วิจัย : แนวโน้มวิชาชีพ หลักสูตร และคุณสมบัติพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญนักสื่อสาร นักประชาสัมพันธ์ ร่วมกันทำแบบสอบถาม เพื่อนำไปพัฒนาวงการวิชาชีพประชาสัมพันธ์ของไทยต่อไปในอนาคต

เรื่อง “แนวโน้มวิชาชีพ หลักสูตร และคุณสมบัติพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์” จัดทำโดย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ แบบสอบถามมีทั้งหมด 7 ส่วน ใช้เวลาในการตอบคำถามทั้งสิ้นประมาณ 10 นาที

ท่านสามารถคลิกตอบคำถามได้ที่นี่ https://www.surveycan.com/survey140554

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s