สื่อมวลชนคาดหวังอะไรจากงานประชาสัมพันธ์ในปี 2015

บทบาทของ Social media ส่งผลต่อการงานและการเผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชนมากขึ้นในปี 2015 ดังนั้น กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ควรจะเป็นอย่างไร

ในปีนี้ การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนแบบเดิม จะตกเทรนด์ และเปลี่ยนแปลงไป วิธีการเล่าเรื่องก็ปรับเปลี่ยน ความคาดหวังและความต้องการของสื่อมวลชน จึงเป็นสิ่งที่นักพีอาร์หรือนักสื่อสารจะต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น ได้แก่

1. การเล่าเรื่องของสื่อมวลชน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบใหม่ที่นักพีอาร์ ต้องให้ความสนใจ ต่อไปในการส่งข่าว นอกจากเนื้อหาที่โดนแล้ว อย่าลืมองค์ประกอบจำเป็นสำหรับนักข่าวด้วย ได้แก่

  • ภาพ
  • มุมมองของท้องถิ่นหรือชุมชนโดยรอบเรื่องนั้นๆ
  • ประเด็นใดที่กำลังร้อน
  • ใช้คำที่สั้นกระชับ ไม่เยิ่นเย้อ และ
  • เสียงหรือคำกล่าวของบุคคลสำคัญในเรื่องนั้นๆ

เพราะในปีนี้ นักข่าว นอกจากจะต้องส่งข่าวตีพิมพ์แล้ว ยังต่อสื่อสารออนไลน์ด้วย บางครั้ง ดิจิตัลทีวี อาจจะต้องมีส่วนร่วมด้วย

2. การสร้างสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นเปลี่ยนรูปแบบ ร้อยละ 75 ของนักข่าวเริ่มสร้างแบรนด์ของตนเองผ่าน Twitter แต่ในประเทศไทย เท่าที่ได้มีโอกาสพูดคุยและสัมผัส นักข่าว เริ่มสร้าง facebook fanpage ของตนเองแล้ว เป็นหน้าที่ของพีอาร์ที่ต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิด ร้อยละ 64 ของนักข่าว ชอบให้นักพีอาร์ติดตามข่าวหรือหมายผ่านอีเมล์หรือสื่อออนไลน์ 

3. ภาพข่าววิดีโอของสื่อมวลชน  ร้อยละ 74 ชอบที่จะถ่ายภาพข่าวเอง ร้อยละ 13 ชอบที่จะเก็บภาพข่าวเพิ่มเติมจากกลุ่มที่เกี่ยวข้อง หรือ 3rd party และร้อยละ 3 ยินดีที่จะใช้ภาพที่องค์กรหรือแบรนด์ถ่ายแล้วส่งให้

4. สื่อมวลชนมองสิ่งที่เปลี่ยนไปในปี 2015 ดังนี้

  • การสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น
  • การเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • การใช้ดิจิตัลวิดีโอจะเพิ่มมากขึ้น
  • สื่อมวลชนจะลดจำนวนน้อยลง และจะเน้นเรื่องราวแบบเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
  • กลุ่มคนหรือบุคคลบนโลกออนไลน์จะมีบทบาทในฐานะผู้นำความคิด หรือมีอิทธิพลทางความคิด จะเพิ่มมากขึ้น

Media-Trends-Infographic-2014-XIV-5

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s