ผลวิจัย : เนื้อหาประเภทไหนที่ผู้อ่านบอกว่ามีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลการวิจัยของเอเจนซี่ต่างประเทศเกี่ยวกับ เนื้อหาประเภทไหนที่ผู้อ่านหรือกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจ (B2B Business)ให้คุณค่ามากที่สุด

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ซื้อสินค้าในกลุ่มธุรกิจ B2B ศึกษาว่า เนื้อหาประเภทไหนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผู้ซื้อส่วนใหญ่อ่านเนื้อหาตั้งแต่ 2-5 รายการก่อนซื้อสินค้า โดยให้ความสำคัญกับแผ่นพับแนะนำสินค้า เอกสารศึกษาวิจัย (มากกว่าข้อมูลจากเว็บไซต์หรืออีเมล์) และกรณีศึกษาหรือตัวอย่างความสำเร็จของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์บริการ มากที่สุด

จากข้อมูลด้านล่างช่วยให้นักพีอาร์หรือนักสื่อสารได้วางแผนใหม่ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะยิ่ง หากธุรกิจของเราเป็นแบบ B2B หมายถึง ทำธุรกิจขายให้แก่องค์กรเป็นหลัก ไม่ได้ขายให้กับผู้บริโภคทั่วไป

Influential_Content_Types_Infographic

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s