Special Event : ชวนเสพงานศิลป์สร้างสรรค์จากศิลปินไทยใน Theme Connectivity ที่ ฮอฟ อาร์ต สเปซ

Screen Shot 2558-03-09 at 11.02.41 AM

นิทรรศการ : สภาวะการเชื่อมต่อ (Connectivity)

ศิลปิน : ศราวุธ ยาสมุทร

วันเปิดงาน : วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 19:00 น.

สถานที่ : HOF ART Space at W District 

นิทรรศการเปิดให้ชมระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 28 เมษายน 2558 (เวลาทำการ 10.00 – 19.00 น.)

Screen Shot 2015-03-07 at 4.02.29 PM

โลกยุคปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารนั้นง่ายและรวดเร็วราวกับพลิกฝ่ามือ ไม่ว่าจะเป็นใคร.. หรือจะอยู่มุมไหนของโลก ก็สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างง่ายดาย  พัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเปลี่ยนไปมาก และความก้าวหน้าของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อความคิด ความต้องการ และความรู้สึกของคนในสังคม ทำให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย

Screen Shot 2015-03-07 at 4.01.01 PM

Connectivity” หรือ “สภาวะการเชื่อมต่อ” นิทรรศการที่หยิบยกประเด็นการเชื่อมโยงกันระหว่างโลกออนไลน์กับสังคมจริงยุคดิจิตอลเข้ามาตั้งคำถามเกี่ยวกับการเสพสื่อเกินความจำเป็นของมนุษย์ยุคปัจจุบัน  ยุคที่คนรอบข้างไม่สามารถกระตุ้นให้เราเกิดความรู้สึกได้มากเท่ากับบุคคลเสมือนจริงในโลกไซเบอร์เสียแล้วและการมีตัวตนคงทำได้ง่าย เพียงนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ แล้วออนไลน์ ….

“สภาวะการเชื่อมต่อ” ของ ศราวุธ ยาสมุทธ ต้องการมุ่งเน้นให้เห็นถึงประเด็นช่วงจังหวะของการเชื่อมโยงกันระหว่างบุคคลกับเทคโนโลยีผ่านเส้นสายภาพกึ่งลายกราฟฟิก ซึ่งเป็นความสวยงามของเส้นสายและโครงข่ายการสื่อสาร ณ ขณะช่วงจังหวะหนึ่งของการรับรู้เทคโนโลยีผ่านสายตามนุษย์

ศราวุธ ยาสมุทธ เป็นศิลปินที่มีความมุ่งมั่นและลงมือทำจริงอย่างตั้งใจ ไม่ใช่เพียงโอ้อวด ซึ่งผลของการซื่อตรงต่ออาชีพ ซื่อสัตย์กับสิ่งที่ทำได้ ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพกึ่งนามกรรมบอกเล่าเรื่องราวที่เสียดสีกระแสสังคมในปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ ในนิทรรศการครั้งนี้ ศราวุธ ได้รับแรงบรรดาลใจจากสังคมเทคโนโลยียุคใหม่ แล้วบอกเล่าเรื่องราวผ่านสีสันบนผืนผ้าใบมากว่า 20 ชิ้นงาน

กำหนดการวันพิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2558 

เวลา 18:30 น.      แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน

เวลา 18:45 น.      พิธีกรนำเข้าสู่พิธีเปิดงาน กล่าวความเป็นมาของนิทรรศการ

เวลา 18:50 น.      พิธีกร เชิญคุณ ศราวุธ ยาสมุทธ ศิลปินเจ้าของผลงานกล่าวถึงนิทรรศการ

เวลา 19:00 น.      พิธีกร เชิญคุณ จารุต วงศ์คำจันทรา ผู้อำนวยการหอศิลป์และเจ้าของ HOF ART กล่าวเปิดงาน

เวลา 19:15 น.      ถ่ายภาพหมู่

เวลา 19:20 น.      พิธีกรเชิญประธาน และผู้มีเกียรติชมภาพศิลปะ

เวลา 21:15 น.      ปิดงาน

map.hof Screen Shot 2558-03-10 at 4.31.55 PM

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s