กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัว “โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์”

กระทรวงพาณิชย์  จัดงานเปิดตัว โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์” เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการตลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ โดยจัดกิจกรรม แวะพัก ส่งความรัก ที่ Riceberry Cuisine” ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2015  ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณค่า และคุณประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างแพร่หลาย

IMG_7847_resize

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์     ได้ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ในการดำเนินกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเชิงเศรษฐกิจอย่างพอเพียง เน้นการสร้างมาตรฐานคุณภาการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ให้ได้รับมาตรฐานสากล (IFOAM) เพื่อเป็นจุดขายและทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ  พร้อมจัดกิจกรรม แวะพัก ส่งความรัก ที่ Riceberry Cuisine”  ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2015  ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2558  ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

IMG_7904_mail

สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM) จากเดิมที่มีอยู่ประมาณ 10,000 ไร่ ให้เป็น 34,000 ไร่   และเพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการภายในอย่างเข้มแข็งสามารถดูแลตนเองได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ  อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการรวมกันเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ เรียกว่า “Riceberry Valley” ที่มีระบบการบริหารจัดการการผลิต การแปรรูป และการตลาด และมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง โดยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องรวมตัวกันสมัครในนามของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งต้องมีสมาชิกในกลุ่มอย่างน้อย 10 คนขึ้นไป และกลุ่มจะต้องมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ติดกันไม่ต่ำกว่า 200 ไร่ โดยพื้นที่ไม่กระจัดกระจาย และไม่มีแปลงนาเกษตรเคมีมาคั่นหรือแทรกระหว่างพื้นที่  โดยขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ วันนี้ – 29 พฤษภาคม 2558

IMG_7805_resize

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  กล่าวทิ้งท้ายว่า การส่งเสริมข้าวอินทรีย์เป็นกุญแจสำคัญสู่ตลาดข้าว Premium ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงและเป็นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ดังนั้นการปลูกข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์จะต้องมีความละเอียดอ่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรได้มากที่สุด  อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวอินทรีย์จำเป็นต้องเริ่มจากชาวนาที่มี “ทัศนคติที่ดี” เสียก่อน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s