สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย รุกตลาดอาเซียนรับเออีซี จัด InterCare การแพทย์สุขภาพและความงามไทย ก้าวไกลสู่เวทีโลก

ธุรกิจสุขภาพและความงามเติบโตสวนกระแสทะลุยอด 30,000 ล้านบาท สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย สบช่องเตรียมแผนรุกตลาดอาเซียน รองรับการเติบโตและก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมขึ้นแท่นอันดับ 1 ดึงคนไข้จากต่างชาติเข้ามารักษาในประเทศไทยสูงสุดในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

 

แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย กล่าวว่า ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่ามากกว่า 20,000-30,000 ล้านบาทในปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 เชื่อว่า จะช่วยให้ตลาดธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามขยายตัวมากยิ่งขึ้นเกินกว่า 20% ปัจจุบันมีคนไข้ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ไทยเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอาเซียนอย่าง สิงคโปร์ โดยไทยมีคนไข้ชาวต่างชาติต่อปี ประมาณ 1.4 ล้านคน ส่วนสิงคโปร์ มีประมาณ 600,000 คน ซึ่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเอื้อให้ประเทศไทยมีตลาดที่ใหญ่ขึ้นในอาเซียน ด้วยการเดินทางที่สะดวก โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากประเทศอินโดนีเซียที่ปัจจุบันมักใช้บริการอยู่ใน มาเลเซียและสิงคโปร์

ด้านบทบาทของสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย วางเป้าหมายไว้ว่า จะเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของประเทศไทย และผลักดันให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยจุดเด่นของประเทศไทย นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย คุณภาพการดูแลรักษาระดับโลกผ่านการรับรองจากองค์กรสากล และยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับคุณภาพมาตรฐานในการรักษาที่ผู้ป่วยจะได้รับ

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ของการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของภูมิภาค ปัจจุบันสถิติชาวต่างชาติเข้ารับบริการเกินกว่าปีละ 1 ล้านคน สร้างรายได้มากกว่า 1 แสนล้านบาท และสามารถเติบโตได้ดีต่อไปในอนาคต แต่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยสมาคมฯ ได้วางแผนสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจภายใน Cluster ทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ สร้างความร่วมมือและการพัฒนามาตรฐานกับสมาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธมิตรสำคัญอย่าง Asian Medical Travel Council (AMTRAC) ซึ่งมีกลุ่มพันธมิตรเข้ามาร่วมจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และเกาหลี ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม และการเจรจาธุรกิจการค้าขึ้นภายในกลุ่มพันธมิตร

สำหรับวงการแพทย์ศัลยกรรมสุขภาพและความงามในประเทศไทย เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน คือ ตลาดเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ จะเกิดการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การลงทุนของบริษัทต่างชาติในธุรกิจสุขภาพและความงาม เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในไทยเช่นกัน

subphong

นายสืบพงษ์ สมิตทันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่นส์ ออกาไนเซอร์ จำกัด เปิดเผยว่า สมาคมเสริมความงามนานาชาติ (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) ระบุว่า ในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทย มีจำนวนของกลุ่มคนไข้ที่ทำศัลยกรรม ทั้งประเภทที่ต้องผ่าตัดและไม่ผ่าตัด สูงสุดเป็นอันดับ 5 รองจาก ประเทศจีน มีสัดส่วนการทำศัลยกรรมสูงสุด ตามด้วย ญี่ปุ่น (อันดับ 2) เกาหลีใต้ (อันดับ 3) และไต้หวัน (อันดับ 4) สามารถจำแนกเป็น ศัลยกรรมที่ต้องผ่าตัดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ ดูดไขมัน (lipoplasty) เสริมหน้าอก (Breast augmentation) เสริมจมูก (Rhinoplasty) ทำตาสองชั้น (Blepharoplasty) และกระชับหน้าท้อง (Abdominoplasty) ศัลยกรรมที่ไม่ต้องผ่าตัดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ การฉีด Botox (Botulinum Toxin Type A) การฉีดสารเติมเต็ม (Hyaluronic Acid) การ Laser ขจัดขน (Laser hair removal) การฉีดเซลล์ไขมัน (Autologous fat injections) และการรักษาผิวหน้าด้วย laser IPL (IPL Laser Treatment) สิ่งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นคุณค่าแห่งความงาม อัน ส่งผลต่อธุรกิจความงามและศัลยกรรมของประเทศไทยที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

adA4-front-intercare

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจผลักดันประเทศไทยสู่ “ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แห่งภูมิภาค” หวังสร้างรายได้เข้าประเทศทะลุแสนล้านบาท และเพิ่มยอดผู้รับบริการเกินล้านคน พร้อมประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคีในทุกด้าน ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ในปี 2558 สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย จึงได้ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด จัดงาน InterCare Asia 2015 หรือ งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แห่งเอเชียขึ้นเป็นครั้งแรก โดยกำหนดแนวคิดหลักประจำปี พ.ศ. 2558 คือ Aesthetic & Holistic Health หรือ สุขภาพและความงามอย่างสมบูรณ์แบบ ให้ความสำคัญต่อธุรกิจการแพทย์ด้านสุขภาพและความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง ตั้งแต่ เส้นผม ใบหน้า ฟัน เรือนร่าง น้ำหนัก จนถึงแปลงเพศ

adA4-back-intercare

การจัดแสดงแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ส่วนงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากผู้เข้าร่วมแสดงงานจากทั่วโลก โดยความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติอย่าง Asian Medical Travel Council (AMTRAC) 2) ส่วนงานประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการรักษาทางการแพทย์ใหม่ๆ 3) ส่วนพื้นที่จัดแสดงพิเศษ รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ที่น่าสนใจมานำเสนอและแนะนำให้กลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาและทำความเข้าใจ รวมทั้งยังมีส่วนบริการให้คำปรึกษาพิเศษทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

InterCare Asia 2015 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.intercare-asia.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 203 4261-62

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s