เปิดตัวเครื่องมือวิจัยออนไลน์ Direct HaiSurvey ให้นักพีอาร์ใช้ฟรี* สำหรับสำรวจผู้บริโภคกลุ่ม ASEAN

ทำการสำรวจผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้อย่างอิสระและง่ายขึ้น ด้วยระบบสร้างแบบสอบถามวิจัยการตลาดออนไลน์ด้วยตนเอง “Direct HaiSurvey”

HaiSurvey

W&S ได้เปิดโอกาสให้คุณได้สำรวจผู้บริโภคภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทจะเริ่มให้บริการระบบการสร้างแบบสอบถามวิจัยตลาดออนไลน์ได้ด้วยตนเอง “Direct HaiSurvey”

W&S Group – W&S Holding, Inc.

—————————————

การทำวิจัยลูกค้าของคุณในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ด้วยระบบการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ “Direct HaiSurvey”  โดยคุณจะสามารถสร้างแบบสอบถาม กำหนดโควต้า กำหนดเป้าหมายของแบบสอบถาม และเก็บข้อมูล รวมถึงนำข้อมูลที่ได้สำรวจกับสมาชิกผู้เข้าร่วมตอบงานวิจัย ได้เป็นจำนวนมากกว่าสามแสนห้าหมื่นคนในประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย ซึ่งสามารถมาประมวลผลและใช้งานได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ http://www.haisurvey.com

  • การให้บริการของ HaiSurvey

(ผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นสมาชิกผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของ W&S Group)

  • Free Direct HaiSurvey

คุณสามารถสร้างแบบสอบถามได้ 5 คำถาม และได้รับผลจากผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 100 คน ฟรี โดยคุณสามารถคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากการเลือกเงื่อนไขต่างๆได้ถึง 8 อย่าง และมีรูปแบบของคำถามให้เลือกมากถึง 24 รูปแบบ รวมไปถึงการตรวจสอบความสมเหตุสมผล และการตั้งเงื่อนไขต่างๆ

  • Direct HaiSurvey

W&S ได้สร้างฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีข้อดีในด้านค่าใช้จ่าย เนื่องจากค่าใช้จ่ายนี้จะน้อยกว่าการทำวิจัยในแบบทั่วไป ซึ่งข้อมูลที่คุณได้รับจะเป็น Raw data และ Cross Tabulation

“Free Direct HaiSurvey” ในขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทก็จะพัฒนาและขยายบริการต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการการวิจัยการตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s