โอกาสทองของคนไทยไปเริ่มธุรกิจที่พม่า ลดภาษี อัดฉีด 3 อุตสาหกรรม กีฬา ความงาม และอาหาร

รัฐบาลพม่าตั้งเป้าดันเศรษฐกิจโต 3 เท่าภายใน 3 ปี พร้อมเตรียมแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ให้การสนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกีฬาและสันทนาการ ความงามและสุขภาพ และอาหารเสริม ซึ่งกำลังเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการกีฬา และคณะกรรมการโอลิมปิก สมาคมช่างผมมืออาชีพ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า Food Industry Asia (FIA) หรือ องค์กรอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชีย ประเทศสิงคโปร์ จึงร่วมกับ บริษัท มินห์ วี แอดเวอร์ไทซิ่ง เซอร์วิส และ เอ็กซิบิชั่น จำกัด จัด 3 งานใหญ่ ได้แก่

 1. MYANMAR SPORTS & LEISURE EXPO 2016 หรือ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านกีฬาและสันทนาการ ขึ้นเป็นครั้งแรก
 2. MYANMAR BEAUTY CONNECT EXPO 2016 หรือ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านความงาม
 3. FUNCTIONAL FOOD MYANMAR 2016 หรือ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

โดยทั้งสามงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรม โรส การ์เด้น เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และทัดเทียมในระดับสากล

XU5C2421

มุมมองของภาครัฐไทยต่ออุตสาหกรรมกีฬาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

พันโท รุจ แสงอุดม

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ กล่าวว่า “ปัจจุบัน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตในหลายด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจและคุณภาพของสังคม ร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมดกว่า 63 ล้าน สามารถอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง เยาวชนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ได้เดินทางกลับมายังประเทศ เช่นเดียวกับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจภายในประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตและการซึมซับวัฒนธรรมตะวันตก อันได้แก่ การพัฒนาด้านสุขภาพ โรงเรียนนานาชาติ การเติบโตของกีฬากอล์ฟ และศูนย์บริการด้านการกีฬาและสันทนาการต่างๆ ควบคู่ไปกับนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศที่หวังเติบโตแบบก้าวกระโดด โตขึ้นอย่างน้อย 3 เท่า ภายใน 3 ปี พร้อมเตรียมแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงทำให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเป็นที่จับตามองของกลุ่มนักธุรกิจจากต่างประเทศ และในแถบอาเซียน

สำหรับอุตสาหกรรมการกีฬาและสันทนาการ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ถือได้ว่าอยู่ในช่วงที่กำลังเติบโต และมีการแข่งขันที่ต่ำ เนื่องจากมีความต้องการของตลาดภายในประเทศเป็นอย่างมาก แต่ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการนั้นมีอยู่เพียงจำกัด หรือมีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่ราย การเปิดโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการจากทั่วโลกได้เข้าไปดำเนินธุรกิจภายใน จะช่วยให้เกิดการแข่งขันและพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ ราคา นวัตกรรมและเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการกีฬาและสันทนาการของอาเซียนต่อไปในอนาคต“การส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมการกีฬาและสันทนาการ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า นับเป็นโอกาสอันดีของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย ที่จะได้นำความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกีฬา ไปเผยแพร่และสร้างสัมพันธ์อันดีทางการค้า  ขณะเดียวกัน ในฐานะคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ก็ได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับคณะกรรมการโอลิมปิก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ถึงแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ผลักดันให้การกีฬาสู่ความเป็นเลิศในแต่ละระดับต่อไป” พันโท รุจ กล่าว

มุมมองของเอกชนพม่าต่ออุตสาหกรรมความงามของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

นางสาว ดาว์ นัน อิอีซาร์ ประธานสมาคมช่างผมมืออาชีพ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า กล่าวว่า “ปัจจุบัน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งด้านกฎหมาย ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยอัตราการเติบโตของ GDP ประเทศเฉลี่ยร้อยละ 6 ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8 ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2561 โดยกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในปีพ.ศ. 2563 ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคเติบโตอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูป อาหารเด็กและทารก มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 12 เครื่องดื่มน้ำอัดลมและน้ำผลไม้ มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 18 โดยคาดว่าจะเติบโตขึ้นสูงถึงร้อยละ 15 และ 23 ภายในปี พ.ศ. 2561 เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมความงาม เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยต่อปีร้อยละ 14 โดยกลุ่มผู้บริโภคหลัก ชาวพม่า ปัจจุบัน รู้จักผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์จากต่างประเทศเป็นอย่างดี เนื่องจากหลายแบรนด์ได้นำเข้าจากประเทศไทย รวมทั้งผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อความสวยงาม ริ้วรอย และการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากชาวพม่าแล้ว ยังมีกลุ่มผู้บริโภคอื่นๆ อย่างชาวต่างชาติที่เข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศ ต้องการผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เช่นกัน ซึ่งมีอยู่จำนวนมากอีกด้วย”

อุตสาหกรรมความงามของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเติบโตต่อเนื่อง มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 14 คิดเป็นมูลค่าตลาดรวมกว่า 318 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 11,100 ล้านบาท ขณะเดียวกัน งบประมาณการโฆษณาในกลุ่มอุตสาหกรรมความงามนี้ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 77 ต่อปี โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมเติบโตมากที่สุดถึงร้อยละ 97.50 กลุ่มดูแลผิวหน้ารองลงมาร้อยละ 70.25 ส่วนกลุ่มดูแลและบำรุงผิวกายอยู่ที่ร้อยละ 63.00

มุมมองของเอกชนประเทศเวียดนามต่ออุตสาหกรรมอาหารเสริมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ดร. ธาน ทัน เสียน ผู้บริหาร บริษัท จูน ฟาร์มาซูติคัลส์ จำกัด กล่าวว่า “The International Food Information Council​ (IFIC) หรือ สภาข้อมูลอาหารนานาชาติ ได้นิยามความหมายของ functional food คือ อาหารที่มีสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกเหนือจากมีสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ช่วยป้องกันโรค และรักษาโรคได้ ประโยชน์ต่อสุขภาพของสารเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น สารในกระเทียม ช่วยลดปริมาณคลอเลสเตอรอลในเลือด และเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน สารบางชนิดป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคอ้วน โรคเบาหวาน เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารที่เพิ่มสารต่างๆ ทั้งกลุ่มวิตามิน อาหารบำรุง เครื่องดื่ม ขนมปัง ผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ต สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกลุ่มขนมปังนี้ กำลังเติบโตขึ้นอย่างมากในเอเชียแปซิฟิกในปี พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนตลาดร้อยละ 4.8 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2562 จะเติบโตขึ้นเป็นร้อยละ 5.4 หรือประมาณ 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะเดียวกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ตเสริมสารอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศญี่ปุ่น ไทย เกาหลีใต้ นวัตกรรมกระบวนการผลิตทำให้เกิดส่วนผสมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ส่งผลให้อัตราการเติบโตคาดว่าจะสูงถึงร้อยละ 11 หรือประมาณ 7.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2562

มุมมองของภาครัฐไทยต่ออุตสาหกรรมอาหารเสริมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ดรทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวเสริมว่า “นอกจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้ว อีกหนึ่งตลาดที่น่าจับตามองนั่นคือ สมุนไพรไทย มีการนำเครื่องเทศและสมุนไพรไปประยุกต์ใช้ในลักษณะต่างๆ ทั้งเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอางสมุนไพร นวดและอบตัวด้วยสมุนไพร ไปจนถึงเครื่องดื่มและยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปัจจุบัน มูลค่าการส่งออกสมุนไพรไทยอยู่ในหลักแสนล้านบาท โดยสมุนไพรไทยในกลุ่มอาหารเสริม มีมูลค่าการใช้และส่งออกรวมกว่า 80,000 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท และกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท ทั้งยังมีสมุนไพรกลุ่มสารสกัด กลุ่มที่ใช้ในอาหารสัตว์และกลุ่มที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอีกด้วย การเข้าไปเปิดตลาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทยที่น่าจับตามอง”

ข้อมูลเกี่ยวกับงานใหญ่ทั้ง 3 ที่จะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

โรแมง มาร์เซลิ

นายโรแมง มาร์เซลิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท มินห์ วี แอดเวอร์ไทซิ่ง เซอร์วิส และ เอ็กซิบิชั่น จำกัด กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า

“งาน MYANMAR BEAUTY CONNECT EXPO 2016 เป็นงานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการด้านความงามอย่างครบวงจร เครื่องสำอาง น้ำหอม อาหารเสริมและเครื่องดื่มเพื่อความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผิว และเรือนร่าง รวมถึง วัตถุดิบการผลิต โรงงานผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักร จากผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลกมาจัดแสดง ขณะเดียวกัน เป็นเวทีเจรจาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมความงาม สำหรับผู้ประกอบการภาคธุรกิจในแถบอาเซียน การจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการทั่วโลกสนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 3,000 ราย ร่วมแสดงงานกว่า 100 องค์กร จาก 10 ประเทศ อาทิ ประเทศไทย เวียดนาม อินเดีย ตุรกี และอื่นๆ”

นอกจากงาน MYANMAR BEAUTY CONNECT EXPO 2016 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ.​ 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรม โรส การ์เด้น เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า แล้ว ยังได้วางแผนไปจัดงานอีก 2 ประเทศ ซึ่งมีการเติบโตในอุตสาหกรรมความงามอย่างสูง ได้แก่ ราชอณาจักรกัมพูชา จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไดมอนด์ ไอซ์แลนด์ กรุงพนมเปญ และประเทศบังคาเทศ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแพนแปซิฟิกโซนากาอน กรุงดากา ประเทศบังคลาเทศ

“งาน MYANMAR SPORTS & LEISURE EXPO 2016 เป็นงานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการด้านกีฬาทั้งทางบกและน้ำ อุปกรณ์ออกกำลังกาย จักรยาน กีฬากลางแจ้ง สถานที่ออกกำลังกาย บริการด้านสุขภาพ สปา และอาหารเสริมสุขภาพ จากผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลกมาจัดแสดง ขณะเดียวกัน เป็นเวทีเจรจาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการ สำหรับผู้ประกอบการภาคธุรกิจในแถบอาเซียน”

“งาน FUNCTIONAL FOOD MYANMAR 2016 เป็นงานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาชีวภาพ เพื่อสุขภาพและความงาม ครอบคลุม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ผลงานวิจัยและพัฒนา กระบวนการและวิธีการบำบัดรักษา วัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยาชีวภาพ ผักและอาหารสะอาด (clean food) รวมถึงบริการด้านอาหารและสุขภาพที่เกี่ยวข้อง จากผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลกมาจัดแสดง ขณะเดียวกัน เป็นเวทีเจรจาธุรกิจการค้าสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในแถบอาเซียน”

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการประชุมและเสวนาวิชาการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยเชิญแพทย์ นักโภชนาการ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อเป็นเวทีในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่อไปในอนาคตอีกด้วย

การจัดงานทั้ง 3 งานครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการทั่วโลกสนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 6,000 ราย ร่วมแสดงงานกว่า 150 องค์กร จาก 10 ประเทศ อาทิ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร๋ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และอื่นๆ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการ หรือเยี่ยมชมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (+84-8) 3842 7755 หรืออีเมล์ info@veas.com.vn หรือเว็บไซต์ http://www.sportex-myanmar.com http://www.beautyconnectasia.com และ http://www.functionalfood-myanmar.com

 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

 1. 1.บริษัทที่มีการลงทุนในพม่าหรือร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าหรือการบริการ จะได้รับการยกเว้นภาษี 5 ปี ติดต่อกัน นับตั้งแต่วันเริ่มกิจการ

 2. หากมีการนำเงินของบริษัทไปลงทุนในกองทุน จะได้รับการลดหย่อนภาษี และสามารถนำผลกำไรมาลงทุนได้ใหม่ภายใน 1 ปี

 3. ค่าเสื่อมของเครื่องจักร อุปกรณ์ อาคาร สินทรัพย์ หรือ เงินทุนอื่นๆ สามารถนำมาประเมินภาษีเงินได้

 4. ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตและส่งออกสินค้า สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 50%5

 5. นอกจากนี้ ยังได้สิทธิลดหย่อนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจในพม่า โดยกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการดำเนินธุรกิจนั้นๆ

 6. หากมีการลงทุนมากกว่า 1 บริษัทในพม่า และหากบริษัทใด บริษัทหนึ่งมีรายได้ที่ต่ำกว่าอีกบริษัท สามารถนำรายได้ของบริษัทที่ต่ำกว่าเพื่อการยื่นภาษีได้

 7. ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในช่วงระหว่างที่บริษัทกำลังก่อสร้าง

 8. ได้รับการยกเว้นภาษีการนำเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตในช่วง 3 ปีแรกของการดำเนินธุรกิจ หรือ การลดหย่อนภาษีสำหรับการค้าเพื่อการส่งออก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s