เปิดบ้าน โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ สำหรับบุตรหลานอายุ 2-5 ปี

12736754_1130072387005475_1014707118_o

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ขอเชิญผู้ปกครองทั่วไปที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 2 – 5 ปี หรือ ระดับชั้นเนอร์สเซอรี่ถึง Year 1 เข้าร่วมงาน “เปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์” ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 และระดับ Year 1 ขึ้นไป ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพ)

กิจกรรมที่น่าสนใจ

  • เยี่ยมชมห้องเรียน
  • รับฟังการบรรยายหัวข้อ “การสร้างผู้นำวันนี้สำหรับโลกอนาคต กับโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์” เพื่อรับทราบถึงแนวทางการเรียนการสอนที่ใช้ในระดับชั้นเนอร์สเซอรี่ถึงระดับประถมศึกษาจากห้องเรียน
  • รับของที่ระลึกภายในงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง ได้ที่ link: https://www.surveymonkey.com/r/8T8KV7Y หรือ โทร: 02-5130270-1 ต่อ 234 หรือ E-mail: ploy.marketing@sis.edu หรือเว็บไซด์ www.sis.edu/bangkok

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s