สัญญาน 4 ข้อที่จะบอกว่าคุณควรเลิกทำงาน “พีอาร์”

หลายครั้งที่นักพีอาร์จะย้ายงานไปอยู่ในบริษัทคู่แข่ง หรือบางทีทำงานพีอาร์ในองค์กรก็ย้ายไปอยู่เอเจนซี่ มีหลากหลายเหตุผล เพราะชีวิตคนเราจะต้องเดินต่อไป เมื่อคุณเริ่มรู้สึกมีกลิ่นตุๆ กับงานพีอาร์ที่ทำอยู่ แต่คุณยังไม่แน่ใจว่า “เอ๊ะ ถึงเวลาที่จะต้องเลิกทำงานหรือย้ายงานหรือยัง” มีสัญญาน 4 ประการที่ให้คุณพิจารณาดู

1. เมื่อคุณไม่สามารถพูดคุยกับเจ้านาย หรือ ผู้บังคับบัญชาได้

หากเกิดปัญหาในที่ทำงาน และคุณไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ สถานการณ์เริ่มแย่ลง จนไม่สามารถพูดคุยหรือปรึกษาหารือกันได้อีก

2. ไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสื่อสมัยใหม่ สื่อดิจิตัล สื่อออนไลน์ 

สื่อต่างๆ เกิดขึ้นใหม่มากมาย ในฐานะนักสื่อสาร จะต้องหมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการไปอบรม หรือศึกษาด้วยตนเอง หากองค์กรนั้นๆ ไม่เคยคิดจะพัฒนาศักยภาพของเราเลย ถึงเวลาที่จะต้องหาองค์กรใหม่มาช่วยพัฒนาความรู้ให้ตนเองเพิ่มเติมแล้ว เพราะความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้น ล้วนแต่จะเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้การทำงานสื่อสารนั้นให้มีประสิทธิภาพต่อองค์กรมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

3. องค์กรเริ่มมี “ชื่อเสีย” มากกว่า “ชื่อเสียง”

บางครั้งคุณสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กรได้ แต่ในบางครั้ง เมื่อองค์กรตกในที่นั่งลำบาก อาจเกิดการสูญเสียชื่อเสียงครั้งยิ่งใหญ่ แต่องค์กรไม่มีงบประมาณหรือไม่กล้าที่จะลงทุนในการสร้างหรือกู้ชื่อเสียงนั้นกลับมาได้ ปล่อยให้คุณต้องเผชิญหน้ากับชื่อเสียอย่างโดดเดี่ยว ต่อสู้กับปัญหาทั้งภายในและภายนอก แถมผู้บริหารกลับไม่ให้ความสำคัญอีก ในฐานะที่คุณเป็น พีอาร์ ถึงเวลาที่คุณเองก็จะต้องดูแลชื่อเสียงของตนเองเช่นกัน

4. เงินเดือนไม่ขึ้น การงานไม่ก้าวหน้า คงที่เสมอต้น เสมอปลาย

หากคุณยังคงทำงานมาหลายปี แต่ตำแหน่งและหน้าที่การงานไม่ก้าวหน้าเลย จงเก็บประสบการณ์การทำงานแล้วเดินหาช่องทางใหม่ เพราะปัจจุบันตลาดงานพีอาร์ยังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถอีกมาก เพียงแต่คุณลองมองหา การตัดสินใจนี้ อาจลำบาก แต่ขอให้คุณคิดถึงอนาคตว่าจะเลือก หนทางที่ตีบตันอยู่ตรงหน้า หรือจะฝ่าฟันสู่อนาคตด้วยความสามารถของคุณในที่ใหม่

ว่าแต่ว่า ตอนนี้ ตรงกับคุณแล้วกี่ข้อละ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s