4 นวัตกรรมผลงานเยาวชนไทยเหนือจินตนาการในงาน “หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 5”

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สานต่อโครงการสร้างสรรค์ “หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 5” โชว์ศักยภาพนักศึกษาในด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรชั้นนำในอนาคตพร้อมปลูกฝังแนวคิดห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรมด้วยรูปแบบของการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง ผลิตเยาวชนให้เข้าใจโลกของการทำงานและก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน ยกระดับบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพของประเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มของ ซีพี ออลล์ ได้สานต่อโครงการสร้างสรรค์ที่จะจุดประกายความคิดของนักศึกษา ให้เป็นนักคิดที่สร้างสรรค์กับโครงการ “หน่อนวัตกรรม” ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ในชื่อ “หน่อนวัตกรรมครั้งที่ 5” (Genesis of Innovations season 5) โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ ผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยเครือข่ายในความร่วมมือ ซึ่งในงานจะนำผลงานจากนักศึกษามาแสดงและร่วมประกวด โดยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นคือ นวัตกรรมต่อยอด ที่จะจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม และนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่จะจัดประกวดชิงรางวัลบนเวทีกลาง หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ถาดรางน้ำใต้ตู้แช่นำแข็ง

สำหรับแนวคิดหลักของโครงการ “หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 5” จะเน้นการสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาให้ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยอิงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมต่อสังคม ทำให้นวัตกรยุคใหม่มีทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะที่ดีต่อสังคมต่อไป

ภายในงาน “หน่อนวัตกรรมครั้งที่ 5” มีนวัตกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ “ไม้เท้าวัดไฟฟ้า” ผลงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่ได้แนวคิดการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์มาจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ปี 2554 ที่เกิดปัญญากระแสไฟฟ้ารั่ว ทำให้เกิดอันตราย นักศึกษาจึงได้คิดค้นนวัตกรรม “ไม้เท้าวัดไฟฟ้า” เพื่อที่จะวัดกระแสไฟที่รั่วไหลมาตามพื้น สำหรับเตือนภัยไม่ให้เข้าใกล้ในบริเวณนั้นๆ

นอกจากนวัตกรรมที่ออกมาในรูปแบบของชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์แล้ว ยังมีผลงานนวัตกรรมในรูปแบบสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่น่าสนใจ และยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทั้งผลงาน “วีดิทัศน์แอนิเมชั่น : NGV พลังงานสะอาดเพื่ออนาคต” ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ 2 ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงาน NGV ที่กำลังจะมาเป็นพลังงานหลักในอนาคต หรือผลงาน “สื่อการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องสถานการณ์พลังงานในประเทศไทย และพลังงานโลก” ผลงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่จะนำพาให้รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงาน และสถานการณ์เกี่ยวกับพลังงานที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ได้ศึกษาสื่อการเรียนนี้ได้ตระหนักถึงสถานการณ์พลังงานที่เกิดขึ้น

ตระกร้าอเนกประสงค์-1

สำหรับงาน “หน่อนวัตกรรมครั้งที่ 5” มีผลงานเข้าประกวดจำนวน 20 ผลงานจากกว่า 13 วิทยาลัยทั่วประเทศ ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์, และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนรวมทั้งหมด 4 ทีม ชนะเลิศทั้ง 4 ทีมได้แก่
(1) นวัตกรรม “พยุงถุงน้ำแข็ง” จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
(2) นวัตกรรม “ตระกร้าอเนกประสงค์” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการเชียงใหม่
(3) นวัตกรรม “ถาดรองน้ำใต้ตู้แช่น้ำแข็ง” จากศูนย์การเรียน ซีพี แรม ลาดหลุมแก้ว
(4) นวัตกรรม “เครื่องมือถอดหัวจ่ายน้ำร้อน” วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

นายก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์  ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ชนะและได้รับรางวัลในครั้งนี้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างนวัตกรที่มีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติได้ เป็นไปตามนโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ที่เน้นการเรียนรู้จริง และปฏิบัติได้จริง นักศึกษาจึงได้เรียนรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะนำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ ทางวิทยาลัยฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรุ่นใหม่ๆ ไม่ว่าจะมาจากสถาบันของเรา หรือจากที่ใดจะเป็นนวัตกรคุณภาพ มีจิตสำนึกสาธารณะต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว และสถาบันแห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดไป”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s