สิ่งที่ควรและไม่ควรทำต่อสื่อมวลชนไทยในปัจจุบัน (รูปแบบการทำงาน-เนื้อหา-การสร้างความสัมพันธ์)

บทสรุปสาระสำคัญบางส่วนจากหลักสูตร ทิศทางการสื่อสาร จัดโดย เอพีอาร์ อบรมสัมมนา www.aprtraining.com ในหัวข้อ สื่อมวลชนกับงานประชาสัมพันธ์ จากการเสวนาร่วมกับผู้แทนสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์ สามารถสรุปได้ดังนี้

รูปแบบการทำงาน

 • การจัดส่งหมายเชิญสื่อมวลชนหรือเอกสารข่าว ควรหลีกเลี่ยงการส่งจดหมายเชิญแบบไม่ระบุชื่อผู้รับ หรือการส่งแบบพร้อมกันหลายคน (หากจำเป็นต้องส่งพร้อมกันหลายคน ควรใช้การส่งแบบสำเนาลับ หรือ BCC)
 • รูปแบบการส่งจดหมายเชิญสื่อมวลชน ควรส่งหมายเชิญโดยระบุรายละเอียด 5W1H ให้ครบถ้วน และประเด็นสำคัญขอให้เขียนสรุปเป็นหัวข้อ หรือ bullet point
 • เนื้อหาหรือประเด็นของข่าวที่น่าสนใจสำหรับสื่อมวลชน ควรมีความรอบด้านในการนำเสนอ มีข้อมูลเชิงลึกมาสนับสนุน สดใหม่และรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
 • การให้ช่องทางติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชน สิ่งสำคัญที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องพร้อมให้แก่สื่อมวลชนเสมอนั่นคือ ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์คือ หมายเลขติดต่อ อีเมล์ หรือช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม
 • ควรหลีกเลียงการติดตามข่าวว่า “จะได้ลงหรือไม่” “ได้ลงเมื่อไร” “ฝากส่งข่าวให้ด้วย” ในฐานะนักประชาสัมพันธ์ บางครั้งมักจะได้รับการร้องขอหรือสอบถามจากหัวหน้างาน เจ้าของสินค้าหรือแบรนด์ว่า สื่อมวลชนนั้นๆ จะลงข่าวให้หรือไม่ อย่างไร เมื่อไร จะเป็นการดีที่นักประชาสัมพันธ์จะแจ้งให้แก่หัวหน้างานหรือเจ้าของสินค้าหรือแบรนด์ทราบถึงเงื่อนไขหรือข้อจำกัดหลายประการที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำเสนอข่าวนั้น อาทิ ข้อจำกัดเรื่องเวลาหรือเนื้อหา ด้วยเพราะสิทธิในการนำเสนอเนื้อหานั้น เป็นอำนาจการตัดสินใจของบรรณาธิการข่าว นักประชาสัมพันธ์ สามารถทำได้แต่เพียงการควบคุมเนื้อหาหรือแสวงหาหนทาง รูปแบบที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของสื่อมวลชนมากที่สุด

การนำเสนอเนื้อหา

 • ควรใช้ภาษาที่ง่าย หลีกเลี่ยงคำเฉพาะทางเทคนิค (jargon)
 • มีจุดขายที่ชัดเจน เหมาะสมแต่ละสื่อ ในบางครั้งนักประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารข่าวให้เหมาะสมแต่ละสื่อเพิ่มเติมหรือที่เรียกว่า tailor-made news release or article
 • บางครั้งเนื้อหามีความซับซ้อน หากสามารถนำเสนอเป็นภาพก็จะทำให้สื่อมวลชนมีความเข้าใจชัดเจนและง่ายยิ่งขึ้น
 • ความต่อเนื่องของการนำเสนอข่าวสาร ควรมีการรายงานความเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม
 • แหล่งข่าวหรือผู้ให้ข่าว ควรมีความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญห้ามโกหกหรือกล่าวเกินจริงในการให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน

การสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

 • ปฏิบัติต่อสื่อมวลชนอย่างมืออาชีพ ด้วยการให้ความช่วยเหลือตามบทบาทและหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
 • ควรปฏิบัติกับสื่อมวลชนแต่ละรายอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติเฉพาะสำนักพิมพ์ใหญ่กับสำนักพิมพ์เล็ก เนื่องจากสื่อมวลชนในแต่ละสำนักพิมพ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน วันนี้ อาจทำงานกับสำนักพิมพ์เล็ก แต่ในวันข้างหน้า อาจได้ไปร่วมงานกับสำนักพิมพ์ใหญ่ การปฏิบัติต่อสื่อมวลชน
 • สำหรับนักประชาสัมพันธ์หน้าใหม่ อาจจะยังไม่รู้จักสื่อมวลชนท่านใดเลย สามารถเริ่มต้นได้โดยการโทรศัพท์ไปสอบถามสำนักพิมพ์ต่างๆ ว่าสื่อมวลชนที่รับผิดชอบในสายธุรกิจของตนเองนั้นเป็นใคร และค่อยๆ เริ่มต้นทำความรู้จัก เหมือนสื่อมวลชนเป็นเพื่อนใหม่คนหนึ่ง

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงบางส่วนของเสียงสะท้อนจากสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ที่ปัจจุบันได้ดำเนินการร่วมกัน ในฐานะน้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า หรือในฐานะเพื่อน พี่ และน้อง เพราะในวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนนั้น ไม่มีทางที่แยกขาดจากกันได้ ทว่าการเรียนรู้และแสวงหาหนทางที่จะเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเราสามารถเข้าใจกันและกันได้มากขึ้น ก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สุขในการทำงาน และสุขที่มีเพื่อนในวงการสื่อมวลชน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s