เปิดซอง “เงินเดือน” หนุ่มสาววงการสื่อสาร ประจำปี 2559

หลายครั้ง หลายคนมักจะมีข้อสงสัยเรื่องฐานเงินเดือนของนักสื่อสาร วันนี้ ทีมงานขอนำผลการศึกษาเรื่องเงินเดือนในเอกสาร Thailand Salary Guide 2016 จัดทำโดย #AdeccoThailand มาเปิดเผยให้ทราบกันอย่างหมดเปลือกทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร รวมทั้งมาดูกันว่า ตำแหน่งไหนที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ณ ปัจจุบัน ใครกำลังตัดสินใจเข้าวงการ จะได้เตรียมพร้อมให้ทันกับความต้องการ

ข้อมูลที่กำลังนำเสนอนี้ ได้รวบรวมมาจากทีมงานและกลุ่มลูกค้าของ #AdeccoThailand แปรผันตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละปี สำหรับฐานเงินเดือนที่จัดแสดงนี้ เป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากเงินเดือนเท่านั้น ยังไม่รวมโบนัส ค่าล่วงเวลา หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่แต่ละบริษัทให้

ก่อนไปดูเรื่องเงินเดือน ขอสรุปตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มนักสื่อสารเสียก่อนว่ามีอะไรบ้าง เรียงตามลำดับ (1 ต้องการมากที่สุด)

 1. Graphic Designer
 2. Account Executive / Officer
 3. Account Director

สรุปภาพรวมเงินเดือนกลุ่มนักสื่อสารและนักการตลาด แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

 • กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ (Junior level) อายุงานระหว่าง 0-5 ปี
  • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 12,000 บาท
  • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 50,000 บาท
 • กลุ่มพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 20,000 บาท
  • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 250,000 บาท

สรุปตามตำแหน่งงาน

กลุ่มงานบริหารลูกค้า

 1. Account Director
  1. รับเฉพาะพนักงานระดับอาวุโส อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 50,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 130,000 บาท
 2. Account Manager
  1. รับเฉพาะพนักงานระดับอาวุโส อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 50,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 100,000 บาท
 3. Account Executive
  1. กรณีเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (Junior level) อายุงานระหว่าง 0-5 ปี
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 15,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 30,000 บาท
  4. กรณีเป็นพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  5. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 30,000 บาท
  6. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 55,000 บาท
 4. Assistant Brand Manager
  1. กรณีเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (Junior level) อายุงานระหว่าง 0-5 ปี
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 25,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 40,000 บาท
  4. กรณีเป็นพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  5. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 45,000 บาท
  6. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 75,000 บาท
 5. Group Key Account Manager
  1. รับเฉพาะพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 120,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 160,000 บาท

กลุ่มการตลาดและแบรนด์

 1. CRM Officer / Executive
  1. กรณีเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (Junior level) อายุงานระหว่าง 0-5 ปี
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 20,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 35,000 บาท
  4. กรณีเป็นพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  5. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 40,000 บาท
  6. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 50,000 บาท
 2. CRM Manager
  1. รับเฉพาะพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 50,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 120,000 บาท
 3. Brand Manager
  1. รับเฉพาะพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 50,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 120,000 บาท
 4. Marketing Administrator
  1. รับเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการ (Junior level) อายุงานระหว่าง 0-5 ปี
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 16,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 25,000 บาท
 5. Marketing Executive / Officer
  1. กรณีเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (Junior level) อายุงานระหว่าง 0-5 ปี
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 15,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 30,000 บาท
  4. กรณีเป็นพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  5. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 35,000 บาท
  6. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 60,000 บาท
 6. Marketing Coordinator / Assistant
  1. กรณีเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (Junior level) อายุงานระหว่าง 0-5 ปี
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 15,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 25,000 บาท
  4. กรณีเป็นพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  5. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 30,000 บาท
  6. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 45,000 บาท
 7. Assistant Marketing Manager
  1. กรณีเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (Junior level) อายุงานระหว่าง 0-5 ปี
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 25,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 45,000 บาท
  4. กรณีเป็นพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  5. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 50,000 บาท
  6. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 75,000 บาท
 8. Marketing Manager
  1. รับเฉพาะพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 100,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 150,000 บาท
 9. Maketing Director
  1. รับเฉพาะพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 120,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 200,000 บาท

กลุ่มดิจิตัลและวางแผนสื่อ

 1. Media Planner
  1. กรณีเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (Junior level) อายุงานระหว่าง 0-5 ปี
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 20,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 30,000 บาท
  4. กรณีเป็นพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  5. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 35,000 บาท
  6. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 50,000 บาท
 2. Digital Marketing Manager
  1. รับเฉพาะพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 50,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 120,000 บาท
 3. Digital Marketing Analyst
  1. กรณีเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (Junior level) อายุงานระหว่าง 0-5 ปี
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 20,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 30,000 บาท
  4. กรณีเป็นพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  5. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 40,000 บาท
  6. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 60,000 บาท
 4. Digital Content Editor / Content Creator
  1. กรณีเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (Junior level) อายุงานระหว่าง 0-5 ปี
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 20,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 30,000 บาท
  4. กรณีเป็นพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  5. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 40,000 บาท
  6. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 60,000 บาท

กลุ่มกิจกรรมและผลิตสื่อ

 1. Event Manager
  1. รับเฉพาะพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 50,000 บาท
  3. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 100,000 บาท
 2. Graphic Designer
  1. กรณีเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (Junior level) อายุงานระหว่าง 0-5 ปี
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 15,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 35,000 บาท
  4. กรณีเป็นพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  5. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 35,000 บาท
  6. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 60,000 บาท

กลุ่มประชาสัมพันธ์

 1. Public Relations / Corporate Communications
  1. กรณีเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (Junior level) อายุงานระหว่าง 0-5 ปี
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 18,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 40,000 บาท
  4. กรณีเป็นพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  5. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 50,000 บาท
  6. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 60,000 บาท
 2. Public Relations / Corporate Communications Manager
  1. รับเฉพาะพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  2. เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 80,000 บาท
  3. เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 120,000 บาท

สำหรับท่านที่ต้องการชมรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ AdeccoThailand

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s