ABAC ปั้นเด็กนิเทศฯ เทียบชั้นเอเจนซี่ จัดเวิร์คช็อป “Adtastic 4”

4 ผู้ประกอบการชั้นนำ #กรีนเดย์ #จอลลี่แบร์ #เจเล่ บิวตี้ และ #มิยาซากิ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา #มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดแสดงผลงาน Advertising Workshop Showcase 2015 ภายใต้แนวคิด “Adtastic 4” นำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  เมื่อเร็วๆนี้Advertising Workshop Showcase 2015 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดและการโฆษณา มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การตลาดจริง ด้วยการจำลองรูปแบบการทำงานในวงการโฆษณาจริง เริ่มตั้งแต่การรับบรีฟ และนำเสนอผลงานแบบ Pitching โดยมีเจ้าของตราสินค้า ทีมงานฝ่ายการตลาด และทีมงานฝ่ายตราสินค้า ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด

แนวคิดการจัดงานครั้งนี้ คือ “Adtastic 4” ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก DNA ของภาควิชาการโฆษณา ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงกลยุทธ์ หลอมรวมกับความโดดเด่นของผู้สนับสนุนงานทั้ง 4 ตราสินค้า ได้แก่ กรีนเดย์ จอลลี่แบร์ เจเล่ บิวตี้ และมิยาซากิ ก่อให้เกิดเป็น 4 ฮีโร่

1 2

นอกจากนี้ ตัวแทนจากบริษัทโฆษณาชื่อดังของประเทศไทย อาทิ Ogilvy & Mather Advertising, BBDO Bangkok, Leo Burnett, Brand Union, Mullen Lowe Thailand, Group M Thailand, Y&R, และ Far East DDB ร่วมให้คำแนะนำอีกด้วย

สำหรับผู้ชนะเลิศในแต่ละ ตราสินค้า จากผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 15 กลุ่ม คณะกรรมการตัดสินเหลือเพียง 4 กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุด ดังนี้

ตราสินค้า กรีนเดย์

“หมูหมึกกุ้ง” ภายใต้แนวคิด “สิ่งดีๆเริ่มต้นด้วย กรีนเดย์”

5  9

นางสาวอภิณห์พร นันทโพธิ์เดชน์ ตัวแทนจากกลุ่ม “หมูหมึกกุ้ง” ผู้ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาสำหรับขนมผักและผลไม้กรอบ กรีนเดย์ กล่าวถึงที่มาของแนวคิดว่า

“เราเริ่มทำงานจากการทำวิจัยพฤติกรรมการซื้อสินค้า การใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย และปัญหาที่แท้จริงของกรีนเดย์ จากการวิจัยเราพบว่า คนทั่วไปยังไม่ค่อยรู้จักตราสินค้ากรีนเดย์ในวงกว้างมากนัก เนื่องจากช่องทางสื่อสารของกรีนเดย์มีน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และผู้คนทั่วไปไม่ทราบว่าตราสินค้ากรีนเดย์คืออะไร เราจึงหาวิธีที่จะทำให้คนรู้จักตราสินค้ากรีนเดย์มากขึ้น และหาวิธีเพิ่มยอดขาย จึงก่อให้เกิดเป็นแนวคิดว่า “สิ่งดีๆเริ่มต้นด้วย กรีนเดย์” เพื่อสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายว่า กรีนเดย์เป็นตราสินค้าที่สร้างสิ่งดีๆให้กับพวกเขา และเป็นตัวแปรในการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกด้วย โดยกลุ่มเราแบ่งกลยุทธ์ทางการตลาดออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ รอยยิ้มเริ่มต้นด้วยกรีนเดย์ สุมภาพดีๆเริ่มต้นด้วยกรีนเดย์ และช่วงเวลาดีๆเริ่มต้นด้วยกรีนเดย์ เราใช้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมายเป็นเนื้อหาในการเล่าเรื่อง และช่วงเวลาแห่งความสุขที่จะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มเป้าหมายได้ทานสินค้ากรีนเดย์ ซึ่งเราจะใช้สื่อดิจิตอลเป็นสื่อหลักในการสื่อสารแคมเปญ”

คุณชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ รองประธานบริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด ผู้สนับสนุนจากขนมผักและผลไม้กรอบกรีนเดย์ กล่าวว่า

“รู้สึกประทับใจในการนำเสนองาน และงานโดยรวมมากๆครับ ถ้าคะแนนเต็ม 5 พี่ให้ 5 เลยครับ ทุกกลุ่มทำการบ้านมาค่อนข้างดี และสามารถนำไปใช้จริงได้ งานดีไม่แพ้บริษัทโฆษณาจริงๆเลยครับ พี่ขอให้น้องๆอย่าลืมว่าการทำงานในชีวิตจริง มีความยากกว่าในตอนนี้แน่นอน ต้องทำงานหนัก คิดอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนที่ดี ขอให้น้องๆตั้งใจในการทำงานจริง และเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นครับ”

ตราสินค้า จอลลี่แบร์

กลุ่ม “ม่วนอ๊กม่วนใจ๋” ภายใต้แนวคิด “สนุกทุกสี ซี้ปึ้กจอลลี่แบร์”

6 10

นางสาวยิ่งยศพันธุ์ ลำพุทธา ตัวแทนจากกลุ่ม “ม่วนอ๊กม่วนใจ๋” ผู้ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาสำหรับขนมเยลลี่ผสมน้ำผลไม้ จอลลี่แบร์ กล่าวถึงที่มาของแนวคิดว่า

“จากผลการวิจัย ทำให้เราเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และปัญหาต่างๆของตราสินค้า อันได้แก่ กลุ่มเป้าหมายมองว่าตราสินค้าดูเก่า ไม่สดใส ทำให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าดูไม่ทันสมัย และไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เราจึงต้องทำให้ตราสินค้ากลับมาดูมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ในขณะที่ยังคงความเป็นจอลลี่แบร์ไว้ และสร้างเรื่องราวของตราสินค้าขึ้นมา เพื่อให้ตัวตนของตราสินค้ามีความชัดเจนมากขึ้น และให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับตราสินค้า ทำให้เกิดเป็นแนวคิดว่า “สนุกทุกสี ซี้ปึ้กจอลลี่แบร์”  โดยใช้สื่อหลายช่องทางในการสื่อสารแคมเปญสู่กลุ่มลูกค้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เกมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเคลื่อนที่”

คุณพลากร เชาวน์ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ จากบริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด ผู้สนับสนุนจากขนมเยลลี่ผสมน้ำผลไม้จอลลี่แบร์ กล่าวว่า

“ปีนี้มาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ประทับใจกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และภูมิใจในผลงานของน้องๆอย่างมากครับ งานมีความเป็นมืออาชีพมากๆ แนวคิดของน้องๆสามารถนำมาใช้ได้จริง รู้สึกว่าการมาครั้งนี้คุ้มค่ามากๆครับ งานนี้ ถ้าเต็ม 5 พี่ให้ 5 คะแนนเลยครับ รู้สึกดีตั้งแต่เริ่มงานเลย เหมือนเป็น VIP ได้รับการต้อนรับจากน้องๆอย่างดีจริงๆครับ พี่ขอให้น้องๆพัฒนางานของตัวเองเรื่อยๆ แพ้หรือชนะไม่ใช่สิ่งสำคัญ เพราะทุกคนทำงานได้ดีมากครับ”

ตราสินค้า เจเล่ บิวตี้

กลุ่ม “ฮัดชิ้ว” ภายใต้แนวคิด “’Guilt Free หวานได้ ไม่รู้สึกผิด”

7 11

นายหัสดินท์ คุณูปการ ตัวแทนจากกลุ่ม “ฮัดชิ้ว” ผู้ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาสำหรับเครื่องดื่มผสมเยลลี่คาราจีแนนเพื่อสุขภาพ เจเล่ บิวตี้ กล่าวถึงที่มาของแนวคิดว่า

“แนวคิดหลักของกลุ่มเราคือ “Guilt Free หวานได้ ไม่รู้สึกผิด” ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำการสื่อสารการตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงโดยตรง โดยแนวคิดดังกล่าวมาจากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำตาลของรสชาติหวานในตัวผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายพบว่า การรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานโดยไม่ได้ตั้งใจ มักจะทำให้เกิดความรู้สึกผิดต่อตัวเองในภายหลัง แคมเปญของเราจึงต้องการจะสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายว่า เครื่องดื่มเจเล่ บิวตี้ เป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าของหวานชนิดอื่นหลายเท่า และสามารถทานได้โดยปราศจากความรู้สึกผิด การสื่อสารแคมเปญเรา มุ่งเน้นไปที่การให้ข้อมูลจริงแก่กลุ่มเป้าหมาย มีการเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลของสินค้ากับของหวานชนิดอื่น โดยสื่อหลักที่ใช้ในการสื่อสารแคมเปญ คือ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และการจัดอีเว้นท์”

คุณสิงหา สารประดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จากบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้สนับสนุนจากเครื่องดื่มผสมเยลลี่คาราจีแนนเพื่อสุขภาพเจเล่ บิวตี้ กล่าวว่า

“ไม่คิดว่านักศึกษามหาวิทยาลัยจะทำงานได้เป็นมืออาชีพแบบนี้ครับ ภาพรวมของงานนี้ ถ้าเอามาตรฐานการจัดงานอีเว้นท์จริงๆมาวัด เต็ม 5 ผมให้ 10 เลยครับ น้องๆจัดงานได้เป็นมืออาชีพมากตั้งแต่การต้อนรับ และไม่ว่าจะเดินไปไหนก็ไม่หลงทาง มีน้องๆคอยดูแลตลอดงาน การนำเสนองานแต่ละกลุ่มมีภาพรวมที่ดีมาก แต่ละกลุ่มมีเสน่ห์ที่ต่างกัน และมีความตั้งใจมากๆ อย่างไรขอให้น้องๆมีความตั้งใจในการทำงานอย่างนี้ต่อไปครับ”

ตราสินค้า มิยาซากิ

ผู้ชนะเลิศ กลุ่ม “Kids” ภายใต้แนวคิด “Dishplay”

4 8

นางสาวฐิติพร หรรษาสิริ ตัวแทนจากกลุ่ม “Kids” ผู้ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่น มิยาซากิ กล่าวถึงที่มาของแนวคิดว่า

“กลุ่มเราเริ่มจากการศึกษากลุ่มเป้าหมายโดยใช้การทำวิจัยกับกลุ่มครอบครัว และกลุ่มพนักงานออฟฟิศ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปัจจัยในการเลือกร้านอาหาร และสื่อที่กลุ่มเป้าหมายใช้จริง จากการวิจัย เราพบว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการความบันเทิงในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเห็นว่าการทานอาหารมื้อต่างๆนั้น เป็นการพักผ่อน และเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่ง จึงก่อให้เกิดแนวคิดที่เรียกว่า “Dishplay” ขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้มาจากการผสมผสานระหว่างอาหารจากร้านมิยาซากิ และความบันเทิงจากข้อมูลในเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายเข้าด้วยกัน เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าโดยการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส จากผลการวิจัยที่ว่า อาหารประเภทเทปปันยากินั้น สามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ตลอดมื้ออาหาร ผ่านการปรุงอาหารสดๆจากพ่อครัว ซึ่งเป็นจุดเด่นที่อาหารประเภทอื่นทำไม่ได้ โดยเราใช้จุดเด่นดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ในการขายผ่านทางสื่อดั้งเดิม สื่อออนไลน์ และสื่อภายในร้าน โดยใช้สโลแกนว่า “มิยาซากิ มื้อสนุกที่สัมผัสได้” เพื่อให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยกับอาหารชั้นเลิศ และสนุกไปกับพ่อครัวของร้านมิยาซากิ”

คุณกิตติยา วรรณสุรีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น จากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนจากร้านอาหารญี่ปุ่นมิยาซากิ กล่าวว่า

“บรรยากาศโดยรวม และการนำเสนองานของน้องๆ ถ้าคะแนนเต็ม 5 พี่ให้ 10 เลยค่ะ งานสนุกและมีกิมมิคมากๆ แปลกใหม่สมกับเป็นยุคดิจิตอลจริงๆ น้องๆทำได้ดีขึ้นทุกปีที่มา ทุกคนมีพื้นฐานของเด็กรุ่นใหม่ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมาก การทำงานจริงในด้านการตลาด พี่ขอให้น้องๆนึกถึงจุดประสงค์หลักที่ต้องการสื่อสาร ว่าเราเป็นใคร ต้องการสื่อสารอะไร ทำแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไร สุดท้ายแล้ว ในการทำการตลาดและการโฆษณา ต้องสร้างยอดขายได้ด้วยนะคะ”

3 15

ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อัคราธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า “การที่นักศึกษาจะเก่งด้านวิชาการนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่อาจไม่เพียงพอในการใช้ชีวิต สิ่งสำคัญคือเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และทุกๆคน เมื่อเราจบออกจากมหาวิทยาลัยไป แม้ว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกาลเวลา แต่หนึ่งสิ่งที่บราเดอร์อยากให้นักศึกษาทุกคนรักษาไว้ คือความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น”

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s