ปัญหาโลก(ไม่)แตก อุบัติเหตุบนถนนที่คนมักมองข้าม

เมื่อ #สถาบันเพื่อการฝึกอบรมและการวิจัยแห่งสหประชาชาติ จับมือกับภาคเอกชน #ดิอาจิโอ เอาจริงกับความปลอดภัยบนท้องถนน หวังลดอัตราเสียชีวิต 1.2 ล้านคนต่อปี ร่วมมือกันในามโครงการ ‘Road Safety Initiative for Cities‘ เพื่อพัฒนาศักยภาพในระดับสถาบันและบุคคลเพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

อุบัติเหตุบนท้องถนนนับเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นได้คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี นับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกในอันดับที่ 9 และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรโลกในกลุ่มอายุ 15 – 29 ปี ซึ่งเป็นประชากรที่อยู่ในวัยทำงาน สร้างความสูญเสียต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยเฉลี่ย 3 % และที่น่าตกใจคือ 95% ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ขณะที่ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเป็นอันดับที่สองของโลก อยู่ที่ผู้เสียชีวิต 44 คน ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี

UNITAR_Diageo_ (2)ด้วยเหตุนี้ ดิอาจิโอ ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสถาบันเพื่อการฝึกอบรมและการวิจัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations Training and Research หรือ UNITAR) จึงได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ‘Road Safety Initiative for Cities‘ เพื่อพัฒนาศักยภาพในระดับสถาบันและบุคคลเพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ดิอาจิโอและ UNITAR จะร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน แก่เจ้าหน้าที่รัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เยาวชน ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใน 15 ประเทศ ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูง ทั้งในทวีปแอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกา และอเมริกากลาง โดยจะเริ่มการอบรมในเดือนกรกฎาคม ที่จะถึงนี้ และตลอดระยะเวลา 2 ปี ของความร่วมมือนี้ จะมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 6,000 คน

diageoดิอาจิโอได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรในโครงการ “Road Safety Initiative for Cities” เพราะประวัติอันยาวนานของบริษัทฯ ในการสนับสนุนโครงการและนโยบายที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาดื่มแล้วขับ อย่างต่อเนื่องมาแล้วทั่วโลก ตั้งแต่การสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวการสุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจในประเทศกานา เม็กซิโก และจีน การให้ทุนสำหรับโครงการขับขี่ปลอดภัยและโครงการขนส่งสาธารณะฟรีในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง ทั้งยังสนับสนุนการออกกฏหมายกำหนดระดับปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดสูงสุด ในประเทศที่ยังไม่มีกฏหมายดังกล่าว

นายนิคิล เซธ ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ และ ผู้อำนวยการบริหาร UNITAR กล่าวว่า “การจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในวาระการพัฒนาที่ยั่งคืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาติ (2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งมีอยู่หลากหลายด้านได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ด้วยการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและทรัพยากรระหว่างกัน ดังเช่น ความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติและดิอาจิโอ ในครั้งนี้ ผมเชื่อว่าความร่วมมือ ‘Road Safety Initiative for Cities’ จะมีส่วนช่วยลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในระดับโลกได้อย่างแท้จริง”

นายไอแวน เมเนเซส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิอาจิโอ กล่าวว่า “เราเชื่อว่าความสูญเสียที่เกิดจากการดื่มแล้วขับสามารถป้องกันได้ ดังเห็นได้จากอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในหลายประเทศ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เรายังมีภารกิจที่ต้องทำอีกมาก ซึ่งดิอาจิโอมีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อกำจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดื่มแล้วขับ การร่วมมือกับ UNITAR ในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ทั้งสององค์กรทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง”

คุณเจน ฮาร์วีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT กล่าวว่า “เช่นเดียวกับดิอาจิโอทั่วโลก DMHT มุ่งมั่นในการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มแล้วขับในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในโครงการต่างๆ อาทิ เช่น โครงการ ‘เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย’ ที่เราร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร และพันธมิตร อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกขับขี่อย่างปลอดภัยและมีวินัยจราจร นอกจากนั้น DMHT ยังได้จัด กิจกรรมอบรม ‘DRINKiQ – รู้ทันแอลกอฮอล์’ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อร่างกายไปจนถึงแนวทางการดื่มอย่างรับผิดชอบ แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่ดูแลและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อาทิ กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจรถไฟ รวมถึงภาคเอกชนอื่นๆ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะปรับทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความรับผิดชอบในสังคม ซึ่งการอบรม DRINKiQ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยร้อยละ 91 ของผู้เข้ารับการอบรมเห็นว่าการให้ความรู้สาธารณชนเกี่ยวกับผลกระทบและการดื่มอย่างรับผิดชอบ จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดื่มที่เป็นอันตราย อาทิ การดื่มแล้วขับ การดื่มก่อนวัย ได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว”

“การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการ และสถานบันเทิง ตลอดจนประชาชนทุกคน ทั้งผู้ที่ดื่มและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการร่วมกันสร้างจิตสำนึกเคารพกฎหมายและส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบให้แก่คนใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมการดื่มอย่างรับผิดชอบในที่สุด และเมื่อคนมีจิตสำนึกการดื่มอย่างรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ก็จะลดลงเช่นกัน” คุณเจน กล่าวสรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s