สาวๆ โฮมโปร ชวนรักษ์โลก “งดใช้ถุง”

#โฮมโปร เอาจริง มอบทันที 10 คะแนนสะสมสำหรับสมาชิกโฮมการ์ด เมื่อละ ลด งดใช้ ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 สิงหาคม 2559

IMG_2318นางสาวอรพิน ศิริจิตเกษม ผู้จัดการทั่วไป สายสื่อสารองค์กร บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เล็งเห็นว่าถุงพลาสติกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีอายุการใช้งานสั้น แต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน และหากนำไปเผาทำลายก็จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกตามมา จึงจัดโครงการ “No Bag ช้อปรักษ์โลก เพียงลดใช้ถุง” ด้วยการเชิญชวนให้ผู้มาจับจ่ายสินค้าปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติก เพื่อเป็นการลดการสร้างขยะส่วนเกินที่จะเกิดขึ้น และลดการผลิตถุงพลาสติกที่จะสร้างมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ด้านการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

IMG_2436โครงการ “No Bag ช้อปรักษ์โลก เพียงลดใช้ถุง” งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดการสร้างขยะ และลดการผลิตถุงพลาสติกที่จะสร้างมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม โดยสมาชิกโฮมการ์ด เพียงช้อปสินค้าแผนกใดก็ได้ที่โฮมโปร 78 สาขาทั่วประเทศ แจ้งความประสงค์ไม่รับถุงช้อปปิ้ง ณ จุดแคชเชียร์ รับคะแนนสะสม 10 คะแนน ตั้งแต่บาทแรกที่ใช้จ่ายเริ่มแล้ววันนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

“โฮมโปร” มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่และจริงใจในการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และ “โฮมโปร” ขอยืนยันเจตนารมณ์อันดีนี้ เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ดีมีความสุข และเปี่ยมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป คุณอรพินกล่าวปิดท้าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s