ยุคทองของ Social Ads เปิดแนวทางดูว่าเอเจนซี่ใช้ทำอะไรกันบ้าง

ปัจจุบัน หนีไม่พ้นการสื่อสารออนไลน์ หลายหน่วยงานต้องจัดเตรียมงบประมาณสำหรับการสื่อสารออนไลน์ไว้ด้วย โดยวัตถุประสงค์หลักๆ ที่แต่ละองค์กรได้กำหนดไว้ส่วนมากมักจะว่าด้วยเรื่อง การสร้างการรับรู้ กระตุ้นยอดขาย สร้างความสัมพันธ์ การบริหารลูกค้า ในโอกาสนี้ จึงขอนำแนวทางที่เอเจนซี่ มักจะนำมาเสนอให้แก่ลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ตามข้างต้นกันว่า มีอะไรบ้าง สำหรับคนที่มีงบประมาณน้อย จึงต้องทำเอง โอกาสนี้ จึงขอนำเสนอเป็นแนวทางไว้ 7 ประการ

อันดับแรก ต้องจัดสรรงบประมาณไปใช้ในทำ Social Listening 

ว่าด้วยเรื่องการตรวจและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรที่กลุ่มเป้าหมายกล่าวถึงในแง่มุมต่างๆ บนโลกออนไลน์

อันดับสอง การผลิตเนื้อหาและ/หรือ ผลิตสื่อ อาทิ วิดีโอ ภาพกราฟฟิค

ว่าด้วยเรื่องการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งกราฟฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสาร

อันดับสาม การวิเคราะห์

ว่าด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ทั้งจำนวนคนเข้าชม ประเภท เวลา ข้อมูลเชิงลึกต่างๆ เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการช่วยประเมินและชี้วัด

อันดับสี่ การทำ SEO

ว่าด้วยการจัดทำให้เว็บไซต์ขององค์กรสะดวกต่อการค้นหาด้วยเครื่องมือค้นหาของ google หรือ search engine อื่นๆ บนโลกออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร ระบบค้นหาจะเลือกแสดงผลเว็บไซต์ขององค์กรเราก่อนเป็นลำดับแรก

อันดับห้า การทำวิจัยผู้บริโภคบนสื่อออนไลน์

ว่าด้วยเรื่องการจัดทำวิจัย จัดจ้างเว็บไซต์ที่ให้บริการจัดทำวิจัยเกี่ยวกับองค์กรในแง่มุมต่างๆ บนโลกออนไลน์ หรือ อาจจะเป็นการจัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อองค์กรก็ได้

อันดับหก การจัดทำอีเมล์การตลาด หรือ Email Marketing 

ว่าด้วยเรื่องการจัดทำระบบอีเมล์จัดส่งไปยังกลุ่มลูกค้าเป็นประจำ รวมถึง การซื้อข้อมูลอีเมล์ของกลุ่มเป้าหมายด้วย

อันดับสุดท้าย การซื้อโฆษณา SEM 

ว่าด้วยเรื่องการซื้อโฆษณาคำค้นเกี่ยวกับองค์กร เพื่อให้ระบบค้นหาแสดงผลเว็บไซต์ขององค์กรในลำดับแรก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s