“เทคโนบิซฯ เตรียมจัดงาน WM2E-2016 ” สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีด้านน้ำ เมมเบรน สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

บริษัท เทคโนบิซ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ผู้นำในธุรกิจจัดอบรมและประชุมสัมมนาเชิงเทคนิค และเป็นผู้จัดงานแสดงอุตสาหกรรมด้านยาง พลาสติก และสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดงาน “WM2E-2016” งานแสดงเทคโนโลยีด้านน้ำ เมมเบรน สิ่งแวดล้อม และพลังงาน พร้อมเชิญชวนผู้สนใจร่วมเข้าชมงาน โดยไฮไลท์ของงาน พบกับการอบรม การประชุมวิชาการ กิจกรรมสร้างเครือข่าย และการพบปะคู่ค้าในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการทดสอบความรู้ งานวิจัยทางด้านวิศวกรรม งานเน็ทเวิร์คเครือข่ายวิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม “WM2E” ในวันที่ 14-16 กันยายน 2559 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสปน.

wm2e-2016นายพีราม เอ็ม ซี พราซาดา ราว ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เทคโนบิซ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ผู้ดำเนินการจัดงาน กล่าวว่า งาน “WM2E-2016” เป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านน้ำ เมมเบรน สิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2556 นี้ ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยงานแสดงสินค้าประกอบไปด้วย 3 หัวข้อหลักคือ

3W+CPPE Expo 2016 : การบำบัดน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดของเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ เทคโนโลยีชีวมวล การบริหารจัดการทรัพยากร เซนเซอร์ตรวจจับและการตรวจวัดค่า ปั้มและวาล์ว

AMTE – Asia Membrane Technology Expo 2016 : การกรองผ่านเยื่อเมนเบรน-UF/MF/NF เยื่อเมนเบรนแบบใหม่ ระบบ “รีเวิสออสโมสิส” (Reverse Osmosis) ระบบ “ฟอเวิร์ดออสโมซิส” (Forward Osmosis) การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล การนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ เยื่อกรองไบโอรีแอ็คเตอร์ กระบวนการกรอง

Cogen + Small Power Plant Expo 2016: เทคโนโลยีโคเจนเนอเรชั่น เทคโนโลยีชีวมวล การเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน เทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม เทคโนโลยีหม้อไอน้ำ เทคโนโลยีกังหัน พลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซลล์เชื้อเพลิง หรือพลังงานไฮโดรเจน การกักเก็บและการปลดปล่อยพลังงาน เทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และเทคโนโลยีสนับสนุน

สำหรับไฮไลท์ของงาน พบกับการอบรม การประชุมวิชาการ กิจกรรมสร้างเครือข่าย และการพบปะคู่ค้าในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการทดสอบความรู้ งานวิจัยทางด้านวิศวกรรม “เครือข่ายวิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม “WM2E” และเปิดตัวนิตยสารด้านสิ่งแวดล้อม “WM2E Digest” รวมถึงนิทรรศการงานด้านวิศวกรรม ซึ่งเหมาะสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านน้ำ เมมเบรน สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ทั้งวิศวกร ผู้จัดการ และเจ้าของกิจการ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง งานอบรมทางเทคนิคที่มีความหลากหลายของหลักสูตร ในงาน “WM2E-2016” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของงาน และถือเป็นจุดนัดพบสำหรับการเรียนรู้และจุดนัดพบทางธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านน้ำ เมมเบรน สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีด้านน้ำ เมมเบรน สิ่งแวดล้อม และพลังงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.WM2E-EXPO.COM หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 02-933 0077

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s