พีแอนด์จี และพันธมิตรร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ส่งมอบ “ของขวัญสีเขียว” เพื่อเด็กพิการบกพร่องทางร่างกาย

มูลนิธิ #พีแอนด์จีประเทศไทย เพื่อสังคม บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือพีแอนด์จีประเทศไทย ร่วมด้วยกรมการค้าภายใน #กระทรวงพาณิชย์, #มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) และ #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์มอบ “ของขวัญสีเขียวเพื่อการเรียนรู้” เป็นสนามเด็กเล่นภายใต้โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนาม เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี

img_0864โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนาม เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกาย และจิตใจ พร้อมยังปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยสนามเด็กเล่นรีไซเคิลในโครงการนี้ผลิตจากขวดแชมพูของพีแอนด์จี อาทิ แพนทีน, เฮดแอนด์โชว์เดอร์,รีจอยส์ และเฮอร์บัล เอสเซ้นส์ โดยมีเป้าหมายในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปัจจุบันได้มีความคืบหน้าในการดำเนินการส่งมอบสนามไปแล้ว 60 สนาม ให้กับโรงเรียนเฉพาะความพิการ และโรงเรียนทั่วไปที่ขาดแคลนที่มีการเรียนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ โดยคาดหวังว่าจะส่งมอบสนามให้ครบ 88 สนามในเดือนธันวาคม 2559 นี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

img_1035ซึ่งในครั้งนี้พีแอนด์จีประเทศไทยร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และได้รับเกียรติจาก นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี“มอบของขวัญสีเขียวเพื่อการเรียนรู้”เป็นสนามเด็กเล่นรีไซเคิลผลิตจากขวดแชมพูของพีแอนด์จีให้กับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีองค์กรพันธมิตรโครงการ ได้แก่ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3 อาร์), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

img_1333นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า“กระทรวงพาณิชย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกับโครงการดีๆเช่นนี้ ทางกระทรวงเล็งเห็นว่าการพัฒนา ส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะในด้านพัฒนาการถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

โดยทางกระทรวงเองก็ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเลี้ยงอาหาร หรือบริจาคสิ่งของเป็นประจำอยู่แล้ว สำหรับโครงการนี้ต้องขอบคุณทางพีแอนด์จี ร้านค้าพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนกับทางพีแอนด์จีเป็นอย่างดี ในการตั้งรับบริจาคขวดแชมพูเพื่อนำกลับมารีไซเคิล ให้เป็นสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆ”

นางกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์พีแอนด์จี ประเทศไทย และเลขาธิการมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม กล่าวว่า“สนามเด็กเล่น มีความสำคัญมากต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้พัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆและจิตใจอารมณ์แล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของวัสดุรีไซเคิล อนุรักษ์ธรรมชาติ ปัจจุบันโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษามีความคืบหน้าส่งมอบสนามไปแล้ว70% และตั้งใจจะส่งมอบให้ครบ 88 สนามในเดือนธันวาคมนี้ ในโอกาสนี้ทางพีแอนด์จี ขอขอบคุณอย่างสูงในความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศิลปินนักร้องนักแสดง อาสาสมัคร ที่ได้ร่วมเดินทางกับพีแอนด์จี ส่งมอบสนามในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ”

img_1324โรงเรียนศรีสังวาลย์เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3รับนักเรียนทั้งชาย-หญิง อายุระหว่าง 4 ปี ถึง 17ปี ทั้งประจำ และไป-กลับ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จเปิดโรงเรียนในวันที่ 11กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508และพระราชทานพระนามของพระองค์เป็นชื่อ “โรงเรียนศรีสังวาลย์”ให้บริการทางการศึกษาและบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายสังคมและอาชีพแก่เด็กพิการอย่างต่อเนื่อง เด็กพิการที่มาเรียนที่โรงเรียนศรีสังวาลจะได้รับการฟื้นฟูรักษา ด้านสุขภาพและการเรียนควบคู่กันไปด้วย

นางณินทิรา โสภณพนิช ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.นนทบุรี กล่าวว่า “ขอขอบพระคุณทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคมเป็นอย่างสูง ที่กรุณามอบสนามเด็กเล่นรีไซเคิลนี้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการของเด็ก สำหรับโรงเรียนศรีสังวาลย์ เราจะเน้นในกลุ่มเด็กพิการ ทั้งตั้งแต่กำเนิด และจากการประสบอุบัติเหตุ การที่จะฝึกพัฒนาการทางร่างกายของเขาจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างช้าๆและเป็นลำดับขั้น การมีสนามเด็กเล่นสีสันสวยงามเช่นนี้ ก็จะช่วยเสริมสร้างทั้งด้านการพัฒนาร่างกาย และพัฒนาด้านจิตใจในการเล่น การรู้จักแบ่งปัน และการรู้จักเข้าสังคมได้เป็นอย่างดี”

นายภราดร จุลชาติ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับเกียรติให้ร่วมโครงการกับทางพีแอนด์จีในครั้งนี้ โดยในโครงการนี้เราได้ร่วมให้คำปรึกษาในขั้นตอนกระบวนการรีไซเคิลตั้งแต่ขวดแชมพูที่ใม่ใช้แล้ว ให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกสำหรับนำไปผลิตชิ้นส่วนของเครื่องเล่น ซึ่งเรามองว่าบรรจุภัณฑ์ขวดแชมพูของพีแอนด์จีมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการรีไซเคิล เพราะมีความแข็งแรง และยืดหยุ่นมากพอ เราจึงมั่นใจได้ว่าสนามเด็กเล่นที่นำพลาสติกรีไซเคิลมาใช้งานนี้แข็งแรง ทนทาน และปลอดภัยกับการใช้งานในเด็ก ทั้งนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

กิจกรรมมอบของขวัญเพื่อการเรียนรู้(Gift of Learning) ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้โครงการรักเรียน เรียนอย่างเป็นสุข ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กจากทั้งภาครัฐ, องค์กรไม่แสวงหากำไร และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยได้เดินทางสัญจรเยี่ยมเด็กด้อยโอกาสจากกลุ่มต่างๆ อาทิ เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กติดเชื้อเอชไอวี เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัยที่ดี ผ่านผลิตภัณฑ์ในเครือของพีแอนด์จี อาทิ ออรัลบี แพนทีน รีจอยส์ เฮดแอนด์โชว์เดอร์ สบู่เซฟการ์ด เป็นต้น การพัฒนาจิตใจและอารมณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความเชื่อมั่นในตนเองและปลูกจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสันทนาการ, กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน, สอนล้างมือแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยผู้เชี่ยวชาญ, ฟุตบอลคลินิกโดยครูฝึกสอนมืออาชีพ, กิจกรรมแสดงดนตรีจากดารานักแสดง ศิลปินเดอะสตาร์ เป็นต้น

โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาริเริ่มโดยมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม และบริษัทพีแอนด์จี ประเทศไทย ร่วมด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ, มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อาทิ เด็กบกพร่องทางด้านร่างกายและเคลื่อนไหว เด็กบกพร่องทางการได้ยิน การมองเห็น สติปัญญาและเด็กออทิสติก จึงได้จัดทำ “โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา” เป็นการต่อยอดขยายต่อจากกิจกรรมมอบของขวัญเพื่อการเรียนรู้สีเขียว (Green Gift of Learning)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยมีเป้าหมายที่จะส่งมอบสนามเด็กเล่นรีไซเคิลจากขวดแชมพู ให้เด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มเติมให้ครบ 88 สนาม มูลค่ารวม 15,000,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขอนามัยของบริษัทพีแอนด์จี เช่น สบู่ แปรงสีฟัน แชมพู เป็นต้น โดยคาดว่าเด็กไม่น้อยกว่า 20,000 คน ที่จะได้รับประโยชน์ทางด้านส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ การพัฒนาการด้านอารมณ์ รวมทั้งได้ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s