สสส เตรียมเผยผลสำรวจกิจกรรมเด็กไทย ดี หรือ ด้อย 16-19 พฤศจิกายนนี้

#สสส เตรียมเผยผลสำรวจกิจกรรมทางกายของเด็กไทย พร้อมนิทรรศการให้ความรู้จุดประกายสังคม ส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ

web_logoสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มุ่งจุดประกายสังคมส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะของคนไทย เตรียมจัดกิจกรรมการนำเสนอผลการศึกษา นิทรรศการ และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ ในโครงการสำรวจกิจกรรมทางกาย สำหรับเด็กและเยาวชนไทย และวัยผู้ใหญ่ (Report Card and Country Card) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดสถานการณ์กิจกรรมทางกายเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ในงานครั้งนี้มีเนื้อหาสำคัญ คือ การเผยผลการสำรวจกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย (Thailand Report Card on Physical Activity for Children and Youth) จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างนักเรียน อายุ 6 – 17 ปี จำนวน 16,831 คน จากทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการนำไปใช้ประเมินกับเด็กและเยาวชนมาแล้วกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ที่สำคัญ สสส. จะได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำผลสำรวจมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนในระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นโดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมย่อยภายในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 (The 6th ISPAH Congress; International Congress on Physical Activity and Public Health – ISPAH) ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s