นักพูดของพ่อ วิกฤตบนสื่อออนไลน์ ที่นักสื่อสารจำเป็นต้องเรียนรู้

วิกฤตบนสื่อออนไลน์ มีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง จากกรณี #กราบรถกู จนถึงวันนี้ #นักพูดของพ่อ ที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับว่าได้รับการปฏิเสธวีซ่า เพื่อไปทอล์คโชว์ที่สหรัฐอเมริกา เริ่มมีกระแสต่อต้านบนโลกออนไลน์ เนื่องจากมีคำพูดบางตอนที่สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวอีสาน สิ่งนี้ กำลังสอนอะไรกับเราชาวนักสื่อสาร

screen-shot-2559-11-18-at-12-58-17-pm

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

tnews_1479439799_6308

เพียงถ้อยคำไม่กี่ประโยคที่ว่า “คนอีสานคะ โปรดฟัง ในหลวงรักพวกคุณ แปลกนะที่พวกคุณลืมในหลวง พี่ไม่ได้ว่านะ พี่เข้าใจ เพราะพวกคุณมันเกิดช้า…” ส่งผลต่อความรู้สึกของกลุ่มผู้ฟังไปในวงกว้าง ด้วยการสร้างความรู้สึกที่แบ่งแยก ก่อให้เกิดความรู้สึกเชิงลบต่อตัวผู้พูด

 

ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับสิ่งที่นักสื่อสารจะต้องพึงระวังในการสื่อสาร 4 เรื่องที่มีความอ่อนไหวสูง ได้แก่

เรื่องแรก เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ไม่เหยียดสีผิว ถิ่นฐาน หรือเพศ รวมถึงสิทธิบุคคลในเรื่องสวัสดิการ ความเป็นอยู่ ความปลอดภัยที่แต่ละกลุ่มคนควรจะได้รับ เป็นต้น

เรื่องที่สอง เกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย ความเท่าเทียม ไม่สองมาตรฐาน หรือเลือกปฏิบัติ

เรื่องที่สาม เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การให้ความสำคัญกับการดูแลสภาพแวดล้อม รักษ์โลก

เรื่องสุดท้าย เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องต่างๆ ว่าด้วยเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน กลุ่มบุคคล ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์หรือสังคมท้องถิ่น

นอกจากนี้ สำหรับประเทศไทย ยังมีอีก 3 เรื่องที่จะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ว่าด้วยเรื่อง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งการจะสื่อสารประเด็นใดๆ เกี่ยวกับ 3 เรื่องพิเศษนี้ จะต้องคิด พิจารณา วิเคราะห์ให้ถ้วนถี่ว่าเป็นไปทิศทางที่เหมาะสม และสร้างสรรค์

ดังนั้น การวางแผนข้อความหลักการสื่อสาร จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักสื่อสารทุกคน เพราะการป้องกัน ย่อมดีกว่าการตามแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

อ่านบทความเพิ่มเติม เรื่องวิธีการร้อยเรียงเรื่องราวจาก บทเรียนราคาแพงของ TRUMP สู่บทเรียนของนักสื่อสาร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s