กรุงศรี ออโต้ สร้าง ‘สมาร์ท เอสเอ็มอี’ ผ่าน ‘สมาร์ท ไฟแนนซ์’ รุกให้ความรู้เทคโนโลยีรับไลฟ์สไตล์ดิจิทัล

#กรุงศรีออโต้ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือ #ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จับ เทรนด์ยุคดิจิทัล เดินหน้าโครงการสัมมนา “กรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์” ในหัวข้อใหม่ ‘ติดอาวุธดิจิทัล Small SMEs’ ให้ความรู้ในการทำธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยสู่ “สมาร์ท เอสเอ็มอี” (Smart SMEs) เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถรับมือกับโอกาสและความท้าทายจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ขานรับนโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’ ของภาครัฐ โดยนำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กรุงศรี ออโต้ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR มากว่าสองทศวรรษ ซึ่งโครงการ ‘กรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์’ เป็นหนึ่งในโครงการ CSR หลัก ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 โดยหัวข้อการสัมมนาแต่ละครั้งจะออกแบบเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน ด้วยผลการตอบรับที่ดีมาก โดยกว่าร้อยละ 85 เห็นว่าโครงการกรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์ ไม่เพียงให้ความรู้ที่ตรงกับความต้องการแต่ช่วยสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่นำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย”

ka-smart-finance-2016นายไพโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับหัวข้อของการสัมมนากรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์ ในปีนี้ คือ ‘ติดอาวุธดิจิทัล Small SMEs’ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ Small SMEs มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อต่อยอดธุรกิจของตน ก้าวสู่การเป็น ‘Smart SMEs’ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลไปจนถึงการซื้อของออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์นี้ อย่างไรก็ดียังมีผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย หรือ Small SMEs ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งมีความเสี่ยงจะล้มเหลวในธุรกิจ”

นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า “ขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวข้ามจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สู่ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมให้ SMEs มุ่งสู่การเป็น Smart SMEs มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้นโยบายนี้บรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจาก SMEs เป็นหนึ่งในรากฐานและกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยจากข้อมูลล่าสุดของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่ามี SMEs กว่า 2.74 ล้านราย และการจ้างงานกว่า 10.5 ล้านคน มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 42 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ”

ทั้งนี้ โครงการสัมมนากรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์ ในหัวข้อ ‘ติดอาวุธดิจิทัล Small SMEs’ จัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดนำร่อง เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ และจุดประกายความคิดในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการรายย่อย รวมไปถึงผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ต่อยอดทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบความสำเร็จจากใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน และวางแผนธุรกิจ คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ คุณสุรีรัตน์ ศรีพรหมคำ เจ้าของธุรกิจเจคิวปูม้านึ่ง เดลิเวอรี่ คุณมัทนี วงศ์ศิริ เจ้าของกิจการผ้าซิ่นฝ้ายมัดหมี่ By Mattanee และคุณเสกสรร เทิดสิริภัทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดผ่าน YouTube

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s