เปิดซองเงินเดือนหนุ่มสาวพีอาร์-แบรนด์-ดิจิทัล ประจำปี 2560

มาแล้ว! ผลวิจัยล่าสุด จัดทำโดย #AdeccoThailand รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง 1,289 ราย เมื่อตุลาคม 2559 โอกาสนี้ #PRmatter ได้จัดทำเป็นสรุป ความต้องการและแรงจูงใจของพนักงานแต่ละ Generations และฐานเงินเดือนของตำแหน่งนักพีอาร์ สื่อ นักสื่อสารแบรนด์ และนักสื่อสารดิจิทัล มาให้ทุกท่านได้อัพเดทกัน

ข้อมูลที่สรุปในครั้งนี้ นำมาจากผลการศึกษาเรื่องเงินเดือนในเอกสาร Thailand Salary Guide 2017 จัดทำโดย AdeccoThailand มาเปิดเผยให้ทราบกันอย่างหมดเปลือกทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร รวมทั้งความต้องการและแรงจูงใจของพนักงานแต่ละ Generations

ข้อมูลที่กำลังนำเสนอนี้ ได้รวบรวมมาจากกลุ่มลูกค้าและอาสาสมัครตอบคำถามของ AdeccoThailand ทั้งนี้ ฐานเงินเดือนที่แสดงอาจแตกต่างแปรผันไปตามขนาดขององค์กร สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ และความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละปี สำหรับฐานเงินเดือนที่จัดแสดงนี้ เป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากเงินเดือนเท่านั้น ยังไม่รวมโบนัส ค่าล่วงเวลา หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่แต่ละบริษัทให้

ก่อนไปดูเรื่องเงินเดือน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ประกอบการ จึงขอนำความต้องการและแรงจูงใจของพนักงานแต่ละ Generations มาสรุปให้ฟังดังนี้

adecco-thailand-salary-guide-2017

กลุ่ม Generation : Baby Boomer ผู้ที่เกิดระหว่างปี 1945-1964

ความต้องการและแรงจูงใจหลักตามลำดับได้แก่

 1. งานที่มีความมั่นคง
 2. เงินเดือนที่เหมาะสม
 3. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี
 4. มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. มีกองทุนบำเหน็จและบำนาญ
 6. ได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการทำงานจากผู้บังคับบัญชาระดับกลาง

กลุ่ม Generation : X ผู้ที่เกิดระหว่างปี 1965-1980

 1. งานที่มีความมั่นคง
 2. ได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการทำงานจากผู้บังคับบัญชาระดับกลาง
 3. เงินเดือนที่เหมาะสม
 4. มีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ
 5. มีความสมดุลทางชีวิตส่วนตัวและทำงาน

กลุ่ม Generation : Y ผู้ที่เกิดระหว่างปี 1981-1992

 1. เงินเดือนที่เหมาะสม
 2. มีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ
 3. มีความสมดุลทางชีวิตส่วนตัวและทำงาน
 4. งานที่มีความมั่นคง
 5. ได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการทำงานจากผู้บังคับบัญชาระดับกลาง

กลุ่ม Generation : Z ผู้ที่เกิดระหว่างปี 1993-ปัจจุบัน และผู้ที่ทำงาน 1-2 ปีแรก

 1. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี
 2. มีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ
 3. เงินเดือนที่เหมาะสม
 4. งานที่มีความมั่นคง
 5. มีิอิสระในการทำงาน

สรุปภาพรวมเงินเดือนกลุ่มนักสื่อสาร-แบรนด์-ดิิจิทััล แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

 • อายุงานระหว่าง 0-5 ปี
  • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 15,000 บาท
  • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 60,000 บาท
 • อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
  • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 25,000 บาท
  • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 200,000 บาท

สรุปภาพรวมเงินเดือนตามตำแหน่งงาน

นักประชาสัมพันธ์ หรือ Public Relations / Corporate Communications Executive

อายุงานระหว่าง 0-5 ปี

 • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 18,000 บาท
 • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 40,000 บาท

อายุงาน 5 ปีขึ้นไป

 • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 50,000 บาท
 • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 60,000 บาท

ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ หรือ Public Relations / Corporate Communications Manager

อายุงาน 5 ปีขึ้นไป

 • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 70,000 บาท
 • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 200,000 บาท

นักวางแผนสื่อโฆษณา หรือ Media Planner

อายุงานระหว่าง 0-5 ปี

 • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 18,000 บาท
 • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 25,000 บาท

อายุงาน 5 ปีขึ้นไป

 • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 25,000 บาท
 • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 200,000 บาท

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า หรือ Account Executive

อายุงานระหว่าง 0-5 ปี

 • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 15,000 บาท
 • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 40,000 บาท

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานลูกค้า หรือ Account Manager

อายุงานระหว่าง 0-5 ปี

 • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 50,000 บาท
 • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 60,000 บาท

อายุงาน 5 ปีขึ้นไป

 • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 60,000 บาท
 • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 70,000 บาท

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า หรือ Account Director

อายุงานระหว่าง 5 ปีขึ้นไป

 • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 80,000 บาท
 • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 150,000 บาท

ผู้จัดการแบรนด์ หรือ Brand Manager

อายุงานระหว่าง 5 ปีขึ้นไป

 • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 80,000 บาท
 • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 150,000 บาท

ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ หรือ Broadcast Journalist

อายุงานระหว่าง 0-5 ปี

 • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 20,000 บาท
 • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 25,000 บาท

นักสื่อสารดิจิทัล หรือ Digital Content Editor / Content Creator / Social Media Content Editor

นักวิเคราะห์สื่อดิจิทัล หรือ Digital Marketing Analyst

อายุงานระหว่าง 0-5 ปี

 • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 18,000 บาท
 • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 30,000 บาท

อายุงาน 5 ปีขึ้นไป

 • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 35,000 บาท
 • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 60,000 บาท

ผู้จัดการการตลาดดิจิทัล หรือ Digital Marketing Manager

อายุงานระหว่าง 0-5 ปี

 • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 20,000 บาท
 • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 50,000 บาท

อายุงาน 5 ปีขึ้นไป

 • เงินเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ 70,000 บาท
 • เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่ 130,000 บาท

สำหรับท่านที่ต้องการชมรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s