ประกวดคลิปวีดีโอ “สมการสุด LOVE” ชิงเงินรางวัล 40,000 บาท

ใกล้ปิดรับสมัครแล้ว ส่งด่วนประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา “Math For Fun @Sakdibhornssup Academy” นหัวข้อเรื่อง “สมการสุด LOVE” สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา โดยคลิปวีดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน 10 นาที ไม่จำกัดไอเดีย และรูปแบบการนำ เสนอผลงาน ชิงรางวัลมูลค่า 40,000 บาท

ad-banner

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถใน การสอนในรายวิชาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการสอน และการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ที่ทันยุคทันสมัย

ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้ สอนและบุคคลทั่วไปที่สนใจนำสื่อ เทคโนโลยีต่างๆมาใช้ประกอบการสอนเด็กนักเรียน มูลนิธิศักดิ์พร ทรัพย์จึงได้จัดโครงการการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา “Math For Fun @Sakdibhornssup Academy” ในหัวข้อเรื่อง “สมการสุด LOVE” สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา โดยคลิปวีดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน 10 นาที ไม่จำกัดไอเดีย และรูปแบบการนำ เสนอผลงาน ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

ทั้งนี้มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จะขอความกรุณาท่านให้ช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวให้กับครูผู้สอน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยสามารถส่งใบสมัครและคลิปผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 ทางอีเมล์ aungtinee@sakdibhornssup.org

หรือนำส่งด้วยตนเองที่ คุณอังทินี กิตติรวีโชติ ที่อยู่ อาคาร ว.วิโรจน์ 89/1 ซ.รัชฏภัณฑ์ (ซอยหมอเหล็ง) ถ.ราชปรารภ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์ติดต่อ 02-642-6060 ต่อ 2017 หรือ 081-875-5597

ประกาศผลการตัดสินวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์การประกวด http://www.kusol.org/math-for-fun/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s