เปิดตัวคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา

คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของ #สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา เดินหน้าสร้างโอกาสการลงทุน เชื่อมความสัมพันธ์ไทย และเมียนมา เคลื่อนทุนไอเดียสร้างสรรค์ พัฒนาอุตสาหกรรม และสังคมต่อเนื่อง

ตามที่ #สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar) หรือ TBAM ได้จัดให้สมาชิกดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคม เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น ทั้งนี้คณะกรรมการชุดใหม่ปี 2560 ถือเป็นกลุ่มนักธุรกิจผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จในเมียนมา สร้างโอกาส และพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ ส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนร่วมกัน ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์งาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมต่อเนื่อง และเป็นองค์กรที่คอยช่วยสนับสนุนระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในประเทศเมียนมา

index-creative_1

ด้วยความร่วมมือของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar) หรือ TBAM เป็นสมาคม และองค์กรของคนไทยเพียงแห่งเดียวในเมียนมาที่ได้จัดตั้ง และจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มนักธุรกิจคนไทยที่ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จในประเทศเมียนมา เพื่อเป็นศูนย์รวมของข้อมูล ความรู้ กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย กฏระเบียบ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่มีความสนใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ส่งเสริมให้นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจลงทุนในประเทศเมียนมามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ล่าสุดผลของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา ในฐานะคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ขึ้น โดยประกอบด้วยผู้ที่เชี่ยวชาญในหลากหลายภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม อาทิ ด้านการเงินการธนาคาร ด้านอุตสาหกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านการสื่อสาร และการตลาด ด้านระบบการขนส่ง และด้านกฎหมาย เป็นต้น ต่างพร้อมกันเดินหน้าเพื่อสร้างกิจกรรม และส่งเสริมงานในรูปแบบต่างๆ รวมจำนวน 11 คน และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อีก 1 คน อาทิ

– คุณสรศักดิ์ กีรติโชคชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เมียนมา คอนครีท แอนด์ แอกริเก็ท จำกัด
– คุณณัฐวิณ พงษ์เภตรารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีเอส การ์เด้น เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
และกลุ่มบริษัท มาร์เชติ กรุ๊ป
– คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนนักธุรกิจไทยหนึ่งเดียวที่ประจำอยู่ในประเทศไทย
– คุณวุฒิชัย เสริมส่งสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้แทน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
– คุณยุวดี แท่นงาม ผู้อำนวยการ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ เมียนมา จำกัด
– คุณวิทิตา ถิระพร หัวหน้าสำนักงานผู้แทนธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
– คุณมนฑลีย์ เกียรติเทเวศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไวเอท มีเดีย (เมียนมา) จำกัด
และบริษัท ไรเฟิล มีเดีย จำกัด
– คุณทศทิศ รอดประเสริฐ รองประธานผู้จัดการ และหัวหน้าแผนกการตลาด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขากรุงย่างกุ้ง
– คุณณัฐพงศ์ วิศิษฐ์กิจการ หัวหน้าสำนักงานผู้แทนต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
– คุณอคิรากร อิกิติสิริ ผู้จัดการ ประจำประเทศเมียนมา บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
– คุณรสสุคนธ์ คำหอมกุล ผู้จัดการ ประจำประเทศเมียนมา บริษัท เจเอเซีย โลจิสตกิส์ (เมียนมา) จำกัด
– คุณชูชาติ เมฆตระการ ผู้อำนวยการ บริษัท เมียนมา ศรีสุบรรณ จำกัด
และเมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด และเมียนมา ไอออนิก ลอจิสติกส์

โดยคณะกรรมการชุดใหม่เดินหน้ากำหนดนโยบาย และวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมทางการค้า และการลงทุน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกับกลุ่มสมาชิกพันธมิตรของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมากว่า 160 บริษัท ทั้งในรูปแบบขององค์กร และธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยครอบคลุมทุกสาขาภาคธุรกิจ อาทิ ภาคการส่งออก ภาคสินค้า และการบริการ ภาคการเงิน และการธนาคาร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการก่อสร้าง ภาคพลังงาน ภาคระบบการขนส่ง ภาคเทคโนโลยี และการสื่อสารมวลชน เป็นต้น เพื่อรองรับ และส่งเสริมความร่วมมือการทำงานร่วมกัน ในฐานะศูนย์กลางการช่วยเหลือทางธุรกิจและนักธุรกิจไทยให้ประสบความสำเร็จ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s