Global PR Trend เปิดเทรนด์โลกเพื่อนักสื่อสาร

เมื่อเร็วๆ นี้ PR Matter ได้มีโอกาสได้รับฟังความเห็นจาก CEO – Cision and PR Newswire, Mr. Jeremy Thompson ในประเด็นแนวโน้มของการสื่อสารในทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานประชาสัมพันธ์ ที่เรียกได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค มีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้

ภาพรวมการสื่อสารในแง่มุมต่างๆ

ภาพประกอบจาก techcrunch.com

88% ของผู้บริโภค บอกว่า โฆษณามีผลเพียงเล็กน้อย จนถึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

37% ของผู้บริโภค ใช้โปรแกรม Ad Blocker บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอีก 42% มีแนวโน้มจะใช้โปรแกรม Ad blocker ในอนาคต

80% นักการตลาดเชื่อว่า Earned Media มีประสิทธิภาพมากกว่า Paid Media

แหล่งข้อมูลใดที่ผู้บริโภคเชื่อถือและไว้วางใจ พบว่า เพื่อนและครอบครัวยังคงมาเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 78% รองลงมา 65% นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ สื่อมวลชน 51% ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เคยใช้งานหรือบริการ 32% ศิลปินดารา ผู้มีชื่อเสียง และ 31% ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เคยใช้งานหรือบริการ

Paid – Owned – Earned Media

จากข้อมูลดังกล่าว การพัฒนาเนื้อหาหรือ Content กลายเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสนใจและเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น  ขณะเดียวกัน  การใช้งบประมาณเพื่อซื้อสื่อ หรือที่เรียกว่า Paid Media และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางที่ตนเองเป็นเจ้าของ หรือ Owned Media อาจไม่ประสบผลสำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต

สื่อประเภท Earned Media ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยคนทั่วไป อาทิ การเขียนรีวิว กดไลค์ กดแชร์ ใส่แฮชแท็ก การตั้งกระทู้บนเว็บบอร์ด ฯลฯ มีบทบาทมากขึ้น เพราะมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากกว่า Paid และ Owned Media เสียอีก

หลายองค์กรทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ต่างใช้ Earned Media ในการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ 3 อันดับแรกขององค์กรขนาดใหญ่ใช้ในการ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ โน้มน้าวใจให้เกิดการกล่าวถึง และกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้สินค้า ส่วนองค์กรขนาดเล็กใช้ในการ กระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้สินค้า โน้มน้าวใจให้เกิดการกล่าวถึง และเผยแพร่ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาของสินค้าหรือบริการ

นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์จาก Earned Media จะต้องผสมผสาน ไม่ควรทำแยกส่วน หลายครั้งองค์กรมักทำแยกส่วน เช่น ทีมประชาสัมพันธ์ส่งข่าวไปยังสื่อต่างๆ แต่ทีมโซเชียลมีเดียก็ปล่อยแคมเปญไปอีกช่่องทางหนึ่ง ในความเป็นจริง ควรผสมผสานกัน ทีมประชาสัมพันธ์ก็ควรนำส่งข่าวจากแคมเปญโซเชียลไปด้วย

รวมทั้งช่องทางการสื่อสารบนโลกออนไลน์ ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง แต่ Facebook ยังคงครองตำแหน่งแรก รองลงมาเป็น Twitter แต่ลดคุณค่าลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะเดียวกัน ข่าวแจกประชาสัมพันธ์เริ่มกลับมามีความสำคัญอีกครั้ง เพราะช่วยในการกระจายข่าวสารไปยังโลกออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ สร้าง Earned Media ให้แก่องค์กร และ Instagram ก็เติบโตขึ้นเช่นกัน

การใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย จะช่วยในการเล่าเรื่องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประเภทสื่อที่นักสื่อสารต้องจัดเตรียม เพื่อตอบรับความต้องการของสื่อมวลชน ณ ปัจจุบัน เพราะสื่อมวลชนเองต้องปรับตัวในหลายด้าน นอกเหนือจากการเขียนเนื้อหาลงบนสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว บางครั้งต้องนำเรื่องราวไปเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ด้วย ดังนั้น การจัดเตรียม ภาพ วิดีโอ infographic จึงเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้น รวมทั้ง เมื่อเกิดวิกฤต สถานที่แรกที่สื่อมวลชนจะวิ่งเข้าหานั่นคือ ช่องทางบนโซเชียลมีเดียขององค์กร การเตรียมตัวให้พร้อมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน

ความท้าทายของนักสื่อสารที่จะต้องเผชิญนั่นคือ จะต้องเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคให้มากขึ้น สร้างเนื้อหา หรือ Content ที่มีประสิทธิภาพ (Creating Effective Content) และต้องเข้าใจว่าเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั้นคือเรื่องอะไร (Understanding what Content is)

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากลักษณะของสื่อต่อความเชื่อถือและการใช้งบประมาณ จะเห็นถึงความย้อนแย้งชัดเจน นั่นคือ Earned Media จะได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคมากที่สุด โดยใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์และให้ได้รับการแนะนำน้อยที่สุด รองลงมาจะเป็น Owned Media ที่จะลงทุนพัฒนาช่องทางของตนเองเพื่อสร้างภาพลักษณ์และตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลของกลุ่มผู้บริโภค และท้ายที่สุด Paid Media ที่ผู้บริโภคเชื่อถือน้อยที่สุด แต่กลับจะต้องใช้เงินมากที่สุด

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในอนาคต ควรเป็นอย่างไร

นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารใหม่ โดยจะต้องทำการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และจำแนกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยใช้วิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย บางกลุ่มเป้าหมายช่องทางหนังสือพิมพ์ยังเหมาะสมอยู่ ก็ไม่ควรทิ้ง รวมทั้งบางกลุ่มเป้าหมาย นิตยสารอาจเป็นช่องทางที่ดีสุด นอกเหนือจากการใช้ออนไลน์เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ นักสื่อสารจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายของตนเองให้ดี

โดย Mr. Jeremy Thompson สรุปเป็นขั้นตอนง่ายๆ ในการวางแผนสื่อสารยุคดิจิทัลไว้ ดังนี้

Identify Influence

  1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเป็นใคร
  2. ศึกษาให้ชัดว่าใครคือ Influencers ที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

Craft Campaign

  1. ออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
  2. ออกแบบแคมเปญการสื่อสารให้รอบด้านและครอบคลุม จัดส่งเนื้อหาไปยัง Influencers ทุกกลุ่ม

Attribute Value

  1. ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย
  2. ประเมินผล

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก PR Newswire, Cision และการประชุมหัวข้อ Catching Global PR Trend in Digital Era จัดโดย PR Newswire และ Infoquest

รวบรวมและเรียบเรียงโดย สราวุธ บูรพาพัธ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s