ผ้าไทย ไม่เชย ชวนชม “ฝ้ายทอใจ” วิถีไทยร่วมสมัย

งานสำหรับคนรักผ้าทอมือ โครงการ “ ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 10 โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ร่วมกับ #SACICT ชูแนวคิด “วิถีไทย ร่วมสมัย ด้วยฝ้ายทอมือ” จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายในหลากหลายรูปแบบ ใส่ได้ทุกวัน หลากโอกาส เปิดมุมมองใหม่ให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัส งานนี้ สวยอลังแถมราคาย่อมเยา

“วิถีไทย ร่วมสมัย ด้วยฝ้ายทอมือ” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานผ้าฝ้ายศิลปาชีพให้เป็นที่ยอมรับและมี บทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวัน (Today Life’s Craft) ไม่เฉพาะเครื่องแต่งกายเท่านั้น ทว่ายังสามารถต่อยอดไปถึงผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์อื่นๆ อันจะส่ง ผลดีต่อการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ และเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านให้มีความยั่งยืน

กิจกรรมโครงการ “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 10 จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีอาชีพการทอผ้าฝ้าย โดยสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเพื่อให้ คนไทยได้ตระหนักถึงการใช้ผ้าฝ้ายเกิดกระแสความนิยมในกลุ่มของคนรักผ้าฝ้ายรวมถึงการประสานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาแล้วเป็นการสร้างคุณค่าและความงดงาม ของหัตถศิลป์ไทยให้สามารถดำรงอยู่ และมีการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีชีวิตได้เสมอ (Today Life’s Craft)

งาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2560 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดงาน วันที่ 22 มิถุนายน 2560   ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งใน วันดังกล่าวยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุด “แสงเดือน”  (Magic Beams) เต็มรูปแบบ 20 ชุด โดยนักออกแบบรุ่นใหม่ “คุณเอก ทองประเสริฐ” ที่รังสรรค์ผ้าฝ้ายทอ 5 ลายพิเศษของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ออกแบบเป็นชุดที่สวยงาม สง่า และทันสมัย

ตัวอย่าง 5 ลายผ้าพิเศษ

นอกจากนี้ ยังน่าสนใจด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การนำผลงานผ้าฝ้ายจากสมาชิก SACICT จัดแสดงและจำหน่ายจำนวน 150 คูหา นิทรรศการ “ด้วยพระเมตตาจากพ่อหลวง” เพื่อเทิดพระเกียรติล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรด้านการส่งเสริมอาชีพงานผ้าฝ้ายนิทรรศการ “ชุมชนทอผ้าฝ้ายไทย” ซึ่งได้รวบรวมสุดยอดแห่งภูมิปัญญาผ้าฝ้ายของไทยจากทั่วประเทศ ที่ได้รับยกย่องจาก SACICT ให้เป็น “ครูศิลป์แห่งแผ่นดิน” “ครูช่างหัตถกรรม” และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” มาร่วมกันจัดแสดง ภูมิปัญญาผ้าฝ้ายอันทรงคุณค่าการจัด workshop โดย วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การย้อมผ้าด้วยสี ธรรมชาติ การมัดย้อม การทำเครื่องประดับจากผ้าฝ้าย การปักผ้า และกิจกรรมไฮไลท์ของงานคือการจำหน่าย ผ้าฝ้ายพิมพ์ 5 ลายพิเศษ จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้แก่ “กุหลาบควีนสิริกิติ์” “เส้นสีของผีเสื้อ” “ปลาตะเพียนทองในสายน้ำพระทัย” “สีสวยบนบอนสี” และ “ปูราชินี กษัตรี 5 รอบ” ซึ่งทั้ง 5 ลายพิเศษนี้ จะมีจำหน่ายเฉพาะในงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 10 แห่งเดียวเท่านั้น

SACICT เตรียมรถรับส่งสำหรับผู้ที่มาเที่ยวงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 10 จำนวน  3 จุด คือ

1.หน้าศูนย์ การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

2.สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต

3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งประตูเชียงราก

สามารถ สอบถามรายละเอียดและเส้นทางการเดินทางได้ที่ โทรศัพท์. 1289  หรือ www.sacict.or.th, www. facebook.com/faitorjai

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s