มหัศจรรย์เส้นทางบุญไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด #นครพนม จัดงานใหญ่ มหัศจรรย์เส้นทางบุญไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ เชิญชวนนักท่องเที่ยว ศาสนิกชน เดินทางมานมัสการพระธาตุประจำวันเกิด เสริมบุญ สร้างศิริมงคล ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม ณ จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนมหรืออาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ เป็นอาณาจักรเก่าแก่ของชนเผ่าไท มีพื้นที่ครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำโขง เมีทัศนียภาพสวยงาม และแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญ เช่น พระธาตุพนมและพระธาตุประจำวันเกิด อีกทั้งยังมีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์สืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น วัฒนธรรมชนเผ่าเรณูผู้ไท ล่าสุด มีการก่อสร้างประติมากรรมพญานาค (องค์พญาศรีสัตตนาคราช) ที่เป็นศูนย์รวมนักแสวงบุญแห่งใหม่ด้วย

นอกจากนี้ ยังเป็นจังหวัดทีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ในฐานะเป็นประตูสู่อินโดจีน เป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีนผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๓ (นครพนม – คำม่วน) เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวจากกลุ่มอินโดจีนเดินทางมายังภาคอีสานของประเทศไทย เสริมการท่องเที่ยวภาคอีสานและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ในโอกาสนี้ ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม ​สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครพนม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาร่วมเส้นทางบุญใหม่ ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ เพื่อเสริมดวงชะตา สร้างบุญบารมี ได้แก่

วันจันทร์ เชิญนมัสการ พระธาตุเรณู

วันอังคาร เชิญนมัสการ พระธาตุศรีคุณ

วันพุธ กลางวัน เชิญนมัสการ พระธาตุมหาชัย

วันพุธ กลางคืน เชิญนมัสการ พระธาตุมรุกขนคร

วันพฤหัสบดี เชิญนมัสการ พระธาตุประสิทธิ์

วันศุกร์ เชิญนมัสการ พระธาตุท่าอุเทน

วันเสาร์ เชิญนมัสการ พระธาตุนคร

วันอาทิตย์ เชิญนมัสการ พระธาตุพนม

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครพนม สนามกีฬากลางจังหวัด นครพนม 48000 โทร. 042-516-337 โทรสาร 042-511-560

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s