เปิดอกคุย 2 แม่ทัพ เมื่อทีซีซีสั่งลุยตลาดโฮเรก้า

เปิดอกคุยกับ 2 แม่ทัพแห่งวงการ#โฮเรก้า เผยยุทธศาสตร์ดันไทยสู่อาเซียน มือดีที่เครือทีซีซี แอสเซ็ทส์ มอบหมายให้รับผิดชอบลุยธุรกิจโฮเรก้าแบบเต็มตัว คุณพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการบริหาร และคุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด

เมื่อเร็วๆ นี้ มีงานเปิดตัว HORECA SQAURE@CW TOWER อย่างยิ่งใหญ่ ไปเมื่อ 14 กันยายนที่ผ่านมา หนึ่งในเครืองมือหลักของแผนที่เตรียมพร้อมปูทางไปสู่ตลาดอาเซียน ด้วยขนาด 15,000 ตารางเมตร จับกลุ่มผู้ประกอบการ Premium SMEs และคนรุ่นใหม่ ก้าวแรกจับตลาดในประเทศ  ย้ำ! ก่อนพัฒนาให้เติบโต อยากสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจโฮเรก้าให้แก่ผู้ประกอบการก่อน และสร้างเครือข่ายให้แข็งแรง จากนั้นต่อยอดดึงผู้ซื้อและผู้ขายจาก CLMV มาไทย สร้างรายได้เข้าประเทศ

คุณพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการบริหาร เอเชีย โฮเรก้า เปิดเผยว่า มูลค่ารายได้จากการท่องเที่ยวจำนวน 2.51 ล้านล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยรายได้สูงสุด 2 อันดับแรก คือ รายได้จากธุรกิจโรงแรมและที่พัก ประมาณ 580,000 ล้านบาท ธุรกิจอาหาร/เครื่องดื่ม ประมาณ 448,000 ล้านบาท คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองให้สามารถแข่งขันได้ ภายใต้แนวคิดการบริหารและจัดการของ HORECA SQAURE@CW TOWER (โฮเรก้า สแควร์ แอท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์)

ทั้งนี้ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจโฮเรก้า จึงเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย หนี่งในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจโฮเรก้า คือ การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของกลุ่มธุรกิจในระดับอาเซียน

HORECA SQAURE@CW TOWER เป็นศูนย์ค้าส่ง-พัฒนาธุรกิจโฮเรก้ารายแรกของไทยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่ให้บริการครบวงจร หรือ Total Solution มีแนวคิดหลักคือ “ครบ คุ้ม คุณภาพ และไว้วางใจได้” ตั้งอยู่ใน ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ระหว่างชั้น 3-5 ให้บริการใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่

ส่วนแรก จัดหาและจัดสรรสินค้าและบริการ เป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการในธุรกิจโฮเรก้าที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่ม กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็นเวทีการค้าของผู้ซื้อและผู้ขายที่ครบวงจรที่สุด ให้บริการทั้งในกลุ่ม Hardware หรือ สินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และ Software หรือ บริการออกแบบ ระบบโปรแกรม และอื่นๆ

ส่วนที่สอง มีศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ (Horeca Business Center) ให้บริการการอบรมเชิงวิชาการ เช่น หลักสูตรการบริหารการเงิน การบัญชี การส่งเสริมการตลาด และอื่น ๆ และการอบรมเชิงปฏิบัติ เช่น หลักสูตรการตกแต่งอาหาร การออกแบบเมนูอาหาร การทำอาหาร และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโฮเรก้า สามารถพัฒนาและต่อยอดสินค้าและบริการให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ส่วนสุดท้าย มีบริการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ (Horeca Community) ภายใต้แนวคิด ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุน โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการระดับ Premium SMEs เพื่อเพิ่มโอกาสและความสำเร็จในธุรกิจโฮเรก้ามากยิ่งขึ้น เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารไทยสู่ Restaurant 4.0 ดำเนินงานร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ กิจกรรมโรดโชว์ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจโฮเรก้าจากต่างประเทศ อาทิ พม่า กัมพูชา เวียดนาม มาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าและบริการคุณภาพจากผู้ประกอบการไทย

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย อาทิ เช่น ธนาคาร ศูนย์อาหาร ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ C-ASEAN ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ และศูนย์ออกกำลังกาย ซึ่งตั้งอยู่ใน ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ อีกด้วย

ขณะเดียวกัน คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เอเชีย โฮเรก้า กล่าวว่า “ภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาส 2 ของกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า พบว่า โรงแรมและร้านอาหารมีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เป็นไปในทิศทางดีขึ้น โดยเป็นรายรับจากภาคการท่องเที่ยว 625,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 มาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 395,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 และกลุ่มนักท่องเที่ยวไทย 230,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4

ขณะเดียวกัน ภาพรวมเศรษฐกิจโลก มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง มีอนาคตสดใส กลุ่มนักท่องเที่ยวอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง อาเซียน มีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวจีน เข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้ภาพรวมธุรกิจโฮเรก้า มีแนวโน้มรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงเกินกว่า 1.96 ล้านล้านบาทจากที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจมากถึง 2 ล้านล้านบาท”

เผย 3 แพลตฟอร์ม สร้างธุรกิจโฮเรก้าครบวงจร ทั้งตลาดในประเทศ ต่างประเทศ และระบบค้าขายปกติ จนถึงระบบอีคอมเมิร์ซ

เอเชีย โฮเรก้า ถือกำเนิดขึ้นภายใต้แนวคิดของการบริหารกลุ่มธุรกิจโฮเรก้าอย่างครบวงจร ดำเนินงานใน 3 ส่วนหลักที่จะเป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจโฮเรก้าให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางของกลุ่มธุรกิจโฮเรก้าแห่งอาเซียน

ส่วนแรก คือ HORECA SQAURE@CW TOWER

ส่วนที่สอง คือ การจัดงานแสดงสินค้าและบริการ B2B ระดับนานาชาติ สำหรับกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปี เริ่มครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงงานทั้งสิ้นกว่า 80 คูหา เป็นคูหาจากต่างประเทศร้อยละ 30 มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมงานประมาณ 5,000 ราย เป็นกลุ่มผู้ซื้อจากต่างประเทศร้อยละ 20 จากประเทศจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ อินเดีย อินโดนีเซีย และกลุ่ม CLMV ที่สำคัญ สามารถสร้างมูลค่าเงินสะพัดตลอดทั้งงานได้มากถึง 30 ล้านบาท

ส่วนที่สาม คือ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพัฒนา

การดำเนินงานทั้งสามส่วนนี้ จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจโฮเรก้า และมีส่วนช่วยพัฒนาผู้ประกอบการโฮเรก้าของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง รวมทั้ง ทำให้ เอเชีย โฮเรก้า เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโฮเรก้าอย่างครบวงจรรายแรกของไทย

“อีกหนึ่งหน้าที่สำคัญคือ การพัฒนาธุรกิจของอีกหนึ่งบริษัทในเครือ นั่นคือ บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จำกัด หรือ อินเตอร์ โฮเรก้า ดำเนินธุรกิจในการจัดหาสินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า ปัจจุบัน จัดแสดงตัวอย่างสินค้าอยู่บริเวณชั้น 5 ของ HORECA SQAURE@CW TOWER และให้บริการรับสั่งซื้อสินค้าตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากจุดแข็งของ อินเตอร์ โฮเรก้า คือ พันธมิตรคู่ค้าจากผู้ประกอบการในไทย และต่างประเทศในหลายแหล่ง ทั้ง จีน ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน ทำให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้หลากหลายรูปแบบ สร้างความแตกต่างให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ในราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพ” คุณลัดดา กล่าวเสริม

ทั้งหมดนี้ เป็นเพราะอยากเห็นผู้ประกอบการธุรกิจโฮเรก้าของไทย มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ มีความแตกต่าง มีแบรนด์ที่ชัดเจนของตนเอง นำไปสู่การกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวสนใจมาเยี่ยมชมและใช้บริการจากผู้ประกอบการไทยมากขึ้น

“การได้เห็นผู้ประกอบการธุรกิจโฮเรก้ามีรายได้ เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นความคาดหวังหลักของกลุ่มบริษัทฯ นอกเหนือจากผลประกอบการทางธุรกิจ เพราะเราเชื่อมั่นว่า หากภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศดี ภาคธุรกิจโฮเรก้าแข็งแกร่ง สุดท้ายย่อมนำมาซึ่งการเจริญเติบในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมโฮเรก้า ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ซื้อ ผู้ใช้สินค้าและบริการ” คุณลัดดา กล่าวสรุป

การเปิดแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจโฮเรก้าครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันของความมุ่งมั่นและจริงจังในการดำเนินธุรกิจโฮเรก้าของเครือทีซีซี แอสเซ็ทส์ ภายใต้การบริหารงานของคุณปณต สิริวัฒนภักดี บุตรชายคนเล็กของคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี งานนี้ วงการโฮเรก้าค้าส่งคงสะเทือน!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s