อธิบายตัวเลขที่หายไป เรื่องการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3% ภาษากฎหมายในราชกิจจานุเบกษา

ตามที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 ให้คงเดิมอยู่ที่ 7% เหมือนเดิมจนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561 แต่เอกสารระบุว่า 6.3% สรุปแล้วอย่างไรกันแน่ แล้วตัวเลขที่หายไปคำนวณจากไหน

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 ระบุว่า

(1) ร้อยละหกจุดสาม สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(2) ร้อยละเก้า สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ในการนี้ พีอาร์แมทเทอร์ ขอสรุปความเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องดังนี้

1) VAT ในประเทศไทยนั้น เดิมเรียกเก็บที่อัตรา 10.0%

2) ต่อมามีกฎหมายให้ลด VAT เหลือ 6.3% และให้เก็บภาษีท้องถิ่นเสริมเข้าไปในอัตรา 1/9 ของ VAT ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับ 6.3% + [1/9*6.3%] = 7.0% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้กันและเข้าใจกันมาจนถึงปัจจุบัน

3) ประกาศล่าสุดที่ กำหนดให้ VAT เท่ากับ 6.3% ก็เท่ากับว่า VAT (ที่รวมภาษีท้องถิ่น) “ยังอยู่เท่าเดิม 7.0%” ไปจนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561

4) และตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 เป็นต้นไป จะปรับเพิ่ม VAT เป็น 9.0% ซึ่งเท่ากับว่า เมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่น [1/9 x 9.0%] เข้าไปแล้ว ก็จะได้ VAT (ที่รวมภาษีท้องถิ่น) ที่ปรับเพิ่มเป็น 10.0%

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s