คู่มือสื่อมวลชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หนังสือคู่มือสื่อมวลชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานสำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้เรื่องพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โบราณราชประเพณี การถวายพระเพลิงพระบรมศพ หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ การเชิญพระโกศพระบรมศพ เพ่ือถวายพระเพลิง ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง การเชิญพระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคารกลับ สู่พระบรมมหาราชวัง ซึ่งล้วนมีแนวทางปฏิบัติสืบต่อกัน มาเป็นงานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

นอกจากนี้ คู่มือสื่อมวลชนเล่มนี้ ให้รายละเอียดเรื่อง สถานที่ปฏิบัติงานของสื่อมวลชน การให้บริการต่าง ๆ ในศูนย์สื่อมวลชน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ เฉลิมพระเกียรติอย่างสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ นักสื่อสาร สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประกอบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม ได้ที่ goo.gl/1fLa51

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s