สรุปหมายกำหนดการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สรุปหมายกำหนดการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เวลา 17.30 น. พระราชกุศลออกพระเมรุ

สถานที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

การแต่งกาย เต็มยศไว้ทุกข์ มงกุฎไทย

————————————–

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เวลา 07.00 น. เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ

สถานที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พลับพลายก วัดพระเชตุพนฯ ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ถนนตัดกลางสนามหลวง หน้าพลับพลายก พระเมรุมาศ

การแต่งกาย เต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจักรีหรือช้างเผือก

เวลา 17.30 น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สถานที่ พระที่นั่งทรงธรรม พระเมรุมาศ

การแต่งกาย เต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจักรี

เวลา 22.00 น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สถานที่ พระที่นั่งทรงธรรม พระเมรุมาศ

การแต่งกาย ปกติขาว ไว้ทุกข์

————————————–

วันศุกรที่ 2ึ7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.00 น. พระราชกุศลพระบรมอัฐิ

สถานที่ ตึกถาวรวัตถุ (ตึกแดง) พระจิตกาธาน พระที่นั่งทรงธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (พระศรีรัตนเจดีย์) พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

การแต่งกาย เต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจุลจอมเกล้า

————————————–

วันเสาร์ที่ 2ึ8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เวลา 17.30 น. พระราชกุศลพระบรมอัฐิ

สถานที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

การแต่งกาย เต็มยศ สายสะพายจักรี

————————————–

วันอาทิตย์ที่ 2ึ9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เวลา 10.30 น. เลี้ยงพระและอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐานพระวิมาน

สถานที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

การแต่งกาย เต็มยศ จุลจอมเกล้า

เวลา 17.30 น. บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร

สถานที่ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วัดบวรนิเวศวิหาร

การแต่งกาย เต็มยศ จุลจอมเกล้า

 

ข้อมูลจาก คู่มือสื่อมวลชน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s