หนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือท่ีระลึกและ จดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้จัดทำหนังสือท่ีระลึกจำนวน 4 รายการ ได้แก่

  1. หนังสือ “พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์”
  2. หนังสือ “พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
  3. หนังสือ “เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงาน พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
  4. หนังสือ “นวมินทราศิรวาทราชสดุดี ร้อยกรองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

หนังสือจดหมายเหตุ มีจำนวน 6 รายการ ได้แก่

  1. หนังสือจดหมายเหตุ งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (จดหมายเหตุฉบับหลัก)
  2. หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับประชาชน
  3. หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับสื่อมวลชน
  4. หนังสือ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” ในโครงการกานท์กวีคีตการปวงประชาน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  5. หนังสือและซีดีบทเพลงแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  6. หนังสือจดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์ “ทรงสถิตใน ดวงใจ ไทยนิรันดร์”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s