Category Archives: The PR Consultant

7 แนวทางตั้งชื่อธุรกิจที่ปรึกษา

เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่าจะเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษา อันดับแรกสุดเลย คือการวางแผนตั้งชื่อบริษัทของคุณ เหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่ยาก แต่กลับยากที่สุด ดังนั้น จึงอยากเสนอแนะแนวทางง่ายๆ ในการตั้งชื่อ ธุรกิจที่ปรึกษาของคุณไว้ 7 ประการดังนี้

Read more

แนวโน้มตลาดและหนทางอยู่รอดของ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทำให้หลายองค์กรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ปรับลดจำนวนพนักงาน งบประมาณ แต่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น เพื่อมาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร ดังนั้น การว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก จึงกลายเป็นหนึ่งทางเลือกและทางออกที่องค์กรต่างๆ หันมาพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการสื่อสาร งานประชาสัมพันธ์ ที่จำเป็นต้องประสานงานหรือติดต่อโดยตรงกับผู้บริหาร ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

Read more

งานที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ เหมาะ กับคุณหรือไม่

ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจที่ปรึกษา อยากให้เข้าใจในภาพรวมโดยทั่วไปของ งานที่ปรึกษาเสียก่อน นับตั้งแต่ขนาดองค์กร รูปแบบการให้บริการ หน้าที่ ลักษณะ ความเสี่ยง จนถึง ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต้องมี เพื่อให้คุณติดสินใจได้ในที่สุดว่า สุดท้ายแล้ว จะมาทำงาน ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ หรือไม่

Read more

งานที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ คือ งานอะไร

งานที่ปรึกษา เป็นงานที่ได้ชื่อว่า เป็นงานที่มีเกียรติและได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจ แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของคุณในสาขานั้นๆ แถมยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่คุณได้อย่างดี ไม่ว่า คุณจะเป็นที่ปรึกษาอิสระ หรืออยู่ในองค์กรขนาดเล็ก กลาง หรือ ใหญ่ หากดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง

Read more

เริ่มต้นและเติบโตสู่ธุรกิจที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

หลายครั้ง มักจะได้รับคำถามหรือต้องการคำแนะนำว่า หากจะเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร หรือ ประชาสัมพันธ์ ต้องทำอย่างไร คำตอบง่ายๆ ก็คือ คุณต้องรู้จักขายตนเอง หรือ สร้างแบรนด์ของคุณ แต่ต้องไม่ใช่การขายแบบ Hard Sell หรือขายแบบพนักงานขาย เทคนิคที่ดีที่สุดคือ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าคุณว่าเขากำลังต้องการให้คุณช่วยเหลืออะไร

Read more